Brendlivegen 70
2880 NORD-TORPA

Brendlivegen 70, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brendlivegen 70, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 72 / 84 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Brendlivegen

Brendlivegen er ein veg i Nordre Land kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 85.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brendlivegen 5 2880 NORD-TORPA 61.0413, 9.7532 72 / 43
Brendlivegen 6 2880 NORD-TORPA 61.0408, 9.7530 72 / 173
Brendlivegen 14 2880 NORD-TORPA 61.0409, 9.7543 72 / 45
Brendlivegen 17 2880 NORD-TORPA 61.0419, 9.7546 72 / 37
Brendlivegen 18 2880 NORD-TORPA 61.0411, 9.7556 72 / 56
Brendlivegen 23 2880 NORD-TORPA 61.0422, 9.7571 72 / 46
Brendlivegen 25 2880 NORD-TORPA 61.0416, 9.7569 72 / 47
Brendlivegen 27 2880 NORD-TORPA 61.0410, 9.7565 72 / 67
Brendlivegen 31 2880 NORD-TORPA 61.0406, 9.7563 72 / 52
Brendlivegen 50 2880 NORD-TORPA 61.0391, 9.7555 72 / 137
Brendlivegen 52 2880 NORD-TORPA 61.0389, 9.7552 72 / 121
Brendlivegen 64 2880 NORD-TORPA 61.0380, 9.7540 72 / 22
Brendlivegen 70 2880 NORD-TORPA 61.0373, 9.7551 72 / 84
Brendlivegen 73 2880 NORD-TORPA 61.0370, 9.7558 72 / 111
Brendlivegen 76 2880 NORD-TORPA 61.0364, 9.7549 72 / 101
Brendlivegen 79 2880 NORD-TORPA 61.0368, 9.7563 72 / 159
Brendlivegen 80 2880 NORD-TORPA 61.0360, 9.7554 72 / 129
Brendlivegen 85 2880 NORD-TORPA 61.0370, 9.7567 72 / 158

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken