Skjelmputtstubben 7
2880 NORD-TORPA

Skjelmputtstubben 7, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skjelmputtstubben 7, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 72 / 96 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Skjelmputtstubben

Skjelmputtstubben er ein veg i Nordre Land kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skjelmputtstubben 4 2880 NORD-TORPA 61.0413, 9.7704 72 / 66
Skjelmputtstubben 7 2880 NORD-TORPA 61.0411, 9.7692 72 / 96

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken