Geitlivegen 59
2880 NORD-TORPA

Geitlivegen 59, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Geitlivegen 59, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 72 / 120 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Geitlivegen

Geitlivegen er ein veg i Nordre Land kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 41 til 97.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Geitlivegen 41 2880 NORD-TORPA 61.0399, 9.7510 72 / 135
Geitlivegen 46 2880 NORD-TORPA 61.0399, 9.7489 72 / 112
Geitlivegen 56 2880 NORD-TORPA 61.0390, 9.7493 72 / 23
Geitlivegen 59 2880 NORD-TORPA 61.0398, 9.7532 72 / 120
Geitlivegen 61 2880 NORD-TORPA 61.0386, 9.7521 72 / 23
Geitlivegen 66 2880 NORD-TORPA 61.0383, 9.7490 72 / 51
Geitlivegen 73 2880 NORD-TORPA 61.0378, 9.7508 72 / 147
Geitlivegen 75 2880 NORD-TORPA 61.0378, 9.7519 72 / 144
Geitlivegen 77 2880 NORD-TORPA 61.0369, 9.7522 72 / 146
Geitlivegen 93 2880 NORD-TORPA 61.0359, 9.7505 72 / 123
Geitlivegen 97 2880 NORD-TORPA 61.0359, 9.7520 72 / 145

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken