Larsenvegen 117
2880 NORD-TORPA

Larsenvegen 117, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i Nordre Land.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Larsenvegen 117, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 148 / 1 i 0538 Nordre Land
  • Grunnkrins: 307 SOLHEIM
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Larsenvegen

Larsenvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 21 til 146.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Larsenvegen 21 2880 NORD-TORPA 61.1456, 9.8519 148 / 1
Larsenvegen 39 2880 NORD-TORPA 61.1445, 9.8519 82 / 4
Larsenvegen 117 2880 NORD-TORPA 61.1382, 9.8482 148 / 1
Larsenvegen 122 2880 NORD-TORPA 61.1380, 9.8455 148 / 1
Larsenvegen 133 2880 NORD-TORPA 61.1367, 9.8478 148 / 5
Larsenvegen 146 2880 NORD-TORPA 61.1363, 9.8449 148 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken