Nersætervoll 23
2880 NORD-TORPA

Nersætervoll 23, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nersætervoll 23, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 389 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Nersætervoll

Nersætervoll er ein veg i Nordre Land kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nersætervoll 4 2880 NORD-TORPA 61.0364, 9.8083 66 / 384
Nersætervoll 6 2880 NORD-TORPA 61.0365, 9.8092 66 / 385
Nersætervoll 8 2880 NORD-TORPA 61.0364, 9.8096 66 / 386
Nersætervoll 10 2880 NORD-TORPA 61.0366, 9.8105 66 / 387
Nersætervoll 12 2880 NORD-TORPA 61.0363, 9.8107 66 / 187
Nersætervoll 14 2880 NORD-TORPA 61.0362, 9.8105 66 / 157
Nersætervoll 23 2880 NORD-TORPA 61.0353, 9.8107 66 / 389
Nersætervoll 29 2880 NORD-TORPA 61.0353, 9.8098 66 / 388

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken