Hugustubben 13
2880 NORD-TORPA

Hugustubben 13, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hugustubben 13, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 391 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Hugustubben

Hugustubben er ein veg i Nordre Land kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 55.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hugustubben 9 2880 NORD-TORPA 61.0418, 9.8171 66 / 392
Hugustubben 13 2880 NORD-TORPA 61.0418, 9.8166 66 / 391
Hugustubben 17 2880 NORD-TORPA 61.0419, 9.8160 66 / 390
Hugustubben 40 2880 NORD-TORPA 61.0407, 9.8165 66 / 446
Hugustubben 43 2880 NORD-TORPA 61.0412, 9.8172 66 / 444
Hugustubben 45 2880 NORD-TORPA 61.0409, 9.8170 66 / 445
Hugustubben 51 2880 NORD-TORPA 61.0399, 9.8166 66 / 448
Hugustubben 55 2880 NORD-TORPA 61.0398, 9.8159 66 / 447

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken