Stivegen 6
2880 NORD-TORPA

Stivegen 6, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stivegen 6, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 395 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Stivegen

Stivegen er ein veg i Nordre Land kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stivegen 4 2880 NORD-TORPA 61.0201, 9.8166 66 / 456
Stivegen 6 2880 NORD-TORPA 61.0201, 9.8171 66 / 395
Stivegen 8 2880 NORD-TORPA 61.0200, 9.8179 66 / 435
Stivegen 19 2880 NORD-TORPA 61.0197, 9.8191 66 / 450
Stivegen 27 2880 NORD-TORPA 61.0192, 9.8178 69 / 67
Stivegen 29 2880 NORD-TORPA 61.0190, 9.8172 69 / 62

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken