Hugulivegen 326
2880 NORD-TORPA

Hugulivegen 326, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hugulivegen 326, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 408 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Hugulivegen

Hugulivegen er ein veg i Nordre Land kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 326.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hugulivegen 7 2880 NORD-TORPA 61.0351, 9.8358 66 / 274
Hugulivegen 9 2880 NORD-TORPA 61.0346, 9.8375 66 / 292
Hugulivegen 21 2880 NORD-TORPA 61.0340, 9.8397 66 / 430
Hugulivegen 22 2880 NORD-TORPA 61.0339, 9.8404 66 / 440
Hugulivegen 23 2880 NORD-TORPA 61.0341, 9.8389 66 / 273
Hugulivegen 31 2880 NORD-TORPA 61.0343, 9.8412 66 / 256
Hugulivegen 32 2880 NORD-TORPA 61.0345, 9.8427 66 / 267
Hugulivegen 33 2880 NORD-TORPA 61.0343, 9.8400 66 / 272
Hugulivegen 34 2880 NORD-TORPA 61.0349, 9.8426 66 / 271
Hugulivegen 45 2880 NORD-TORPA 61.0355, 9.8395 66 / 288
Hugulivegen 59 2880 NORD-TORPA 61.0367, 9.8386 66 / 294
Hugulivegen 69 2880 NORD-TORPA 61.0371, 9.8387 66 / 293
Hugulivegen 164 2880 NORD-TORPA 61.0424, 9.8350 66 / 352
Hugulivegen 170 2880 NORD-TORPA 61.0420, 9.8338 66 / 351
Hugulivegen 182 2880 NORD-TORPA 61.0418, 9.8328 66 / 350
Hugulivegen 277 2880 NORD-TORPA 61.0433, 9.8154 66 / 369
Hugulivegen 280 2880 NORD-TORPA 61.0431, 9.8171 66 / 367
Hugulivegen 283 2880 NORD-TORPA 61.0436, 9.8159 66 / 368
Hugulivegen 284 2880 NORD-TORPA 61.0434, 9.8176 66 / 366
Hugulivegen 289 2880 NORD-TORPA 61.0438, 9.8151 66 / 370
Hugulivegen 291 2880 NORD-TORPA 61.0441, 9.8159 66 / 371
Hugulivegen 302 2880 NORD-TORPA 61.0440, 9.8183 66 / 402
Hugulivegen 306 2880 NORD-TORPA 61.0440, 9.8190 66 / 403
Hugulivegen 307 2880 NORD-TORPA 61.0445, 9.8184 66 / 401
Hugulivegen 308 2880 NORD-TORPA 61.0441, 9.8195 66 / 404
Hugulivegen 310 2880 NORD-TORPA 61.0443, 9.8199 66 / 405
Hugulivegen 312 2880 NORD-TORPA 61.0444, 9.8201 66 / 405
Hugulivegen 322 2880 NORD-TORPA 61.0446, 9.8214 66 / 406
Hugulivegen 324 2880 NORD-TORPA 61.0445, 9.8220 66 / 407
Hugulivegen 326 2880 NORD-TORPA 61.0447, 9.8229 66 / 408

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken