Hugulitjernet 25
2880 NORD-TORPA

Hugulitjernet 25, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hugulitjernet 25, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 412 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Hugulitjernet

Hugulitjernet er ein veg i Nordre Land kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 18 til 56.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hugulitjernet 18 2880 NORD-TORPA 61.0406, 9.8306 66 / 409
Hugulitjernet 22 2880 NORD-TORPA 61.0403, 9.8310 66 / 410
Hugulitjernet 25 2880 NORD-TORPA 61.0407, 9.8331 66 / 412
Hugulitjernet 26 2880 NORD-TORPA 61.0400, 9.8304 66 / 411
Hugulitjernet 28 2880 NORD-TORPA 61.0396, 9.8316 66 / 298
Hugulitjernet 30 2880 NORD-TORPA 61.0395, 9.8327 66 / 413
Hugulitjernet 37 2880 NORD-TORPA 61.0396, 9.8335 66 / 414
Hugulitjernet 39 2880 NORD-TORPA 61.0389, 9.8348 66 / 304
Hugulitjernet 41 2880 NORD-TORPA 61.0390, 9.8336 66 / 303
Hugulitjernet 47 2880 NORD-TORPA 61.0387, 9.8332 66 / 302
Hugulitjernet 52 2880 NORD-TORPA 61.0384, 9.8334 66 / 301
Hugulitjernet 54 2880 NORD-TORPA 61.0384, 9.8343 66 / 300
Hugulitjernet 56 2880 NORD-TORPA 61.0384, 9.8352 66 / 299

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken