Haravegen 49
2880 NORD-TORPA

Haravegen 49, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haravegen 49, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 416 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Haravegen

Haravegen er ein veg i Nordre Land kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haravegen 12 2880 NORD-TORPA 61.0410, 9.8398 66 / 428
Haravegen 14 2880 NORD-TORPA 61.0403, 9.8388 66 / 425
Haravegen 16 2880 NORD-TORPA 61.0402, 9.8394 66 / 426
Haravegen 18 2880 NORD-TORPA 61.0404, 9.8397 66 / 427
Haravegen 19 2880 NORD-TORPA 61.0402, 9.8403 66 / 429
Haravegen 43 2880 NORD-TORPA 61.0400, 9.8363 66 / 419
Haravegen 44 2880 NORD-TORPA 61.0404, 9.8372 66 / 420
Haravegen 47 2880 NORD-TORPA 61.0402, 9.8350 66 / 415
Haravegen 48 2880 NORD-TORPA 61.0404, 9.8362 66 / 418
Haravegen 49 2880 NORD-TORPA 61.0405, 9.8348 66 / 416
Haravegen 50 2880 NORD-TORPA 61.0407, 9.8358 66 / 417

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken