Harastubben 4
2880 NORD-TORPA

Harastubben 4, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Harastubben 4, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 422 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Harastubben

Harastubben er ein veg i Nordre Land kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Harastubben 4 2880 NORD-TORPA 61.0400, 9.8374 66 / 422
Harastubben 8 2880 NORD-TORPA 61.0401, 9.8380 66 / 423
Harastubben 10 2880 NORD-TORPA 61.0400, 9.8386 66 / 424
Harastubben 11 2880 NORD-TORPA 61.0404, 9.8380 66 / 421

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken