Tverrelva 31
2880 NORD-TORPA

Tverrelva 31, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tverrelva 31, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 46 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Tverrelva

Tverrelva er ein veg i Nordre Land kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 44.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tverrelva 12 2880 NORD-TORPA 61.0452, 9.7699 66 / 46
Tverrelva 13 2880 NORD-TORPA 61.0450, 9.7685 66 / 46
Tverrelva 14 2880 NORD-TORPA 61.0457, 9.7703 66 / 190
Tverrelva 20 2880 NORD-TORPA 61.0457, 9.7688 66 / 46
Tverrelva 31 2880 NORD-TORPA 61.0467, 9.7682 66 / 46
Tverrelva 33 2880 NORD-TORPA 61.0468, 9.7693 66 / 46
Tverrelva 36 2880 NORD-TORPA 61.0461, 9.7706 66 / 200
Tverrelva 44 2880 NORD-TORPA 61.0471, 9.7714 66 / 46

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken