Fegutuvegen 24
2880 NORD-TORPA

Fegutuvegen 24, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fegutuvegen 24, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 67 / 139 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Fegutuvegen

Fegutuvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 16 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fegutuvegen 16 2880 NORD-TORPA 61.0195, 9.9043 67 / 98
Fegutuvegen 18 2880 NORD-TORPA 61.0197, 9.9027 67 / 162
Fegutuvegen 20 2880 NORD-TORPA 61.0203, 9.9020 67 / 222
Fegutuvegen 24 2880 NORD-TORPA 61.0191, 9.9033 67 / 139
Fegutuvegen 26 2880 NORD-TORPA 61.0191, 9.9044 67 / 207

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken