Svenstadvegen 4
2880 NORD-TORPA

Svenstadvegen 4, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svenstadvegen 4, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 217 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Svenstadvegen

Svenstadvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svenstadvegen 4 2880 NORD-TORPA 61.0363, 9.8143 66 / 217
Svenstadvegen 15 2880 NORD-TORPA 61.0378, 9.8167 66 / 17
Svenstadvegen 17 2880 NORD-TORPA 61.0381, 9.8177 66 / 173
Svenstadvegen 28 2880 NORD-TORPA 61.0363, 9.8167 66 / 215

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken