Damlia 13
2880 NORD-TORPA

Damlia 13, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Damlia 13, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 68 / 1 i 0538
  • Grunnkrins: 305 GRANVANG/SOLBAKKEN
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Damlia

Damlia er ein veg i Nordre Land kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Damlia 6 2880 NORD-TORPA 61.0235, 9.9087 68 / 1
Damlia 12 2880 NORD-TORPA 61.0237, 9.9088 68 / 1
Damlia 13 2880 NORD-TORPA 61.0233, 9.9075 68 / 1
Damlia 15 2880 NORD-TORPA 61.0240, 9.9075 68 / 1
Damlia 21 2880 NORD-TORPA 61.0242, 9.9075 68 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken