Dølsvevegen 11
2880 NORD-TORPA

Dølsvevegen 11, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dølsvevegen 11, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 437 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Dølsvevegen

Dølsvevegen er ein veg i Nordre Land kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 171.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dølsvevegen 7 2880 NORD-TORPA 61.0319, 9.8401 66 / 216
Dølsvevegen 11 2880 NORD-TORPA 61.0320, 9.8392 66 / 437
Dølsvevegen 33 2880 NORD-TORPA 61.0318, 9.8345 66 / 191
Dølsvevegen 66 2880 NORD-TORPA 61.0329, 9.8273 66 / 376
Dølsvevegen 106 2880 NORD-TORPA 61.0294, 9.8261 66 / 87
Dølsvevegen 115 2880 NORD-TORPA 61.0284, 9.8256 66 / 30
Dølsvevegen 130 2880 NORD-TORPA 61.0287, 9.8236 66 / 106
Dølsvevegen 143 2880 NORD-TORPA 61.0280, 9.8215 66 / 10
Dølsvevegen 171 2880 NORD-TORPA 61.0273, 9.8168 66 / 49

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken