Bjørndalsvegen 16
2880 NORD-TORPA

Bjørndalsvegen 16, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i Nordre Land.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørndalsvegen 16, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 84 i 0538 Nordre Land
  • Grunnkrins: 305 GRANVANG/SOLBAKKEN
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Bjørndalsvegen

Bjørndalsvegen er ein veg i Nordre Land kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 16 til 824.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørndalsvegen 16 2880 NORD-TORPA 61.0063, 9.9619 73 / 84
Bjørndalsvegen 35 2880 NORD-TORPA 61.0071, 9.9636 73 / 136
Bjørndalsvegen 527 2880 NORD-TORPA 61.0455, 9.9468 73 / 9
Bjørndalsvegen 726 2880 NORD-TORPA 61.0627, 9.9435 70 / 124
Bjørndalsvegen 744 2880 NORD-TORPA 61.0640, 9.9428 75 / 28
Bjørndalsvegen 759 2880 NORD-TORPA 61.0647, 9.9380 75 / 12
Bjørndalsvegen 809 2880 NORD-TORPA 61.0682, 9.9339 73 / 86
Bjørndalsvegen 811 2880 NORD-TORPA 61.0687, 9.9348 73 / 69
Bjørndalsvegen 824 2880 NORD-TORPA 61.0697, 9.9353 73 / 61

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken