Kvenildstrøa 53
7093 TILLER

Kvenildstrøa 53, 7093 TILLER er ei adresse i Trondheim.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvenildstrøa 53, 7093 TILLER:

  • Postnummer: 7093 TILLER
  • Gards-/bruksnummer: 313 / 2 i 5001 Trondheim
  • Grunnkrins: 7408 TORGÅRD
  • Valkrins: 8 TONSTAD
  • Kyrkjesogn: 9030701 Tiller
  • Tettstad:

Kvenildstrøa

Kvenildstrøa er ein veg i Trondheim kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 53.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvenildstrøa 2A 7093 TILLER 63.3340, 10.3688 313 / 634
Kvenildstrøa 2B 7093 TILLER 63.3341, 10.3691 313 / 634
Kvenildstrøa 2C 7093 TILLER 63.3343, 10.3693 313 / 650
Kvenildstrøa 4 7093 TILLER 63.3346, 10.3704 313 / 633
Kvenildstrøa 6A 7093 TILLER 63.3351, 10.3699 314 / 4
Kvenildstrøa 6B 7093 TILLER 63.3353, 10.3700 314 / 4
Kvenildstrøa 6C 7093 TILLER 63.3354, 10.3701 314 / 4
Kvenildstrøa 16 7093 TILLER 63.3339, 10.3707 313 / 635
Kvenildstrøa 51 7093 TILLER 63.3322, 10.3783 313 / 2
Kvenildstrøa 53 7093 TILLER 63.3321, 10.3784 313 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken