Ørkevegen 74
2880 NORD-TORPA

Ørkevegen 74, 2880 NORD-TORPA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ørkevegen 74, 2880 NORD-TORPA:

  • Postnummer: 2880 NORD-TORPA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 195 i 0538
  • Grunnkrins: 306 DAL
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090603 Torpa
  • Tettstad:

Ørkevegen

Ørkevegen er ein veg i Nordre Land kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 118.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ørkevegen 2 2880 NORD-TORPA 61.0298, 9.8580 66 / 18
Ørkevegen 3 2880 NORD-TORPA 61.0293, 9.8601 66 / 11
Ørkevegen 5 2880 NORD-TORPA 61.0291, 9.8600 66 / 11
Ørkevegen 9 2880 NORD-TORPA 61.0290, 9.8578 66 / 61
Ørkevegen 17 2880 NORD-TORPA 61.0286, 9.8564 66 / 211
Ørkevegen 21 2880 NORD-TORPA 61.0283, 9.8558 66 / 135
Ørkevegen 24 2880 NORD-TORPA 61.0288, 9.8553 66 / 31
Ørkevegen 26 2880 NORD-TORPA 61.0289, 9.8543 66 / 31
Ørkevegen 68 2880 NORD-TORPA 61.0261, 9.8500 66 / 134
Ørkevegen 70 2880 NORD-TORPA 61.0260, 9.8494 66 / 179
Ørkevegen 72 2880 NORD-TORPA 61.0262, 9.8488 66 / 175
Ørkevegen 74 2880 NORD-TORPA 61.0259, 9.8486 66 / 195
Ørkevegen 114 2880 NORD-TORPA 61.0257, 9.8424 66 / 19
Ørkevegen 116 2880 NORD-TORPA 61.0260, 9.8422 66 / 19
Ørkevegen 118 2880 NORD-TORPA 61.0264, 9.8437 66 / 188

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken