Skogstadlivegen 144
2870 DOKKA

Skogstadlivegen 144, 2870 DOKKA er ei adresse i Nordre Land.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skogstadlivegen 144, 2870 DOKKA:

  • Postnummer: 2870 DOKKA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 11 i 0538 Nordre Land
  • Grunnkrins: 303 LYSVOLD
  • Valkrins: 2 TORPA
  • Kyrkjesogn: 3090604 Lunde
  • Tettstad:

Skogstadlivegen

Skogstadlivegen er ein veg i Nordre Land kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 144.

Adressene i Skogstadlivegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skogstadlivegen 6 2880 NORD-TORPA 60.9911, 10.0444 88 / 75
Skogstadlivegen 18 2870 DOKKA 60.9897, 10.0409 46 / 28
Skogstadlivegen 117 2870 DOKKA 60.9873, 10.0611 47 / 14
Skogstadlivegen 138 2870 DOKKA 60.9853, 10.0615 47 / 14
Skogstadlivegen 139 2870 DOKKA 60.9852, 10.0620 47 / 4
Skogstadlivegen 144 2870 DOKKA 60.9841, 10.0592 47 / 11

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken