Bergbygda 75
7624 EKNE

Bergbygda 75, 7624 EKNE er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bergbygda 75, 7624 EKNE:

  • Postnummer: 7624 EKNE
  • Gards-/bruksnummer: 164 / 22 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 310 VESTRAN
  • Valkrins: 6 EKNE
  • Kyrkjesogn: 9090203 Ekne
  • Tettstad:

Bergbygda

Bergbygda er ein veg i Levanger kommune med 65 ulike adresser.
Husnummer frå 71 til 526.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bergbygda 71 7624 EKNE 63.7010, 10.9820 164 / 20
Bergbygda 73 7624 EKNE 63.7008, 10.9827 164 / 21
Bergbygda 75 7624 EKNE 63.7007, 10.9834 164 / 22
Bergbygda 77 7624 EKNE 63.6994, 10.9903 163 / 16
Bergbygda 79 7624 EKNE 63.6988, 10.9908 163 / 15
Bergbygda 81 7624 EKNE 63.6981, 10.9909 163 / 4
Bergbygda 82 7624 EKNE 63.7019, 10.9790 164 / 15
Bergbygda 83 7624 EKNE 63.6992, 10.9858 163 / 9
Bergbygda 84 7624 EKNE 63.7020, 10.9784 164 / 16
Bergbygda 85 7624 EKNE 63.7011, 10.9799 164 / 19
Bergbygda 86 7624 EKNE 63.7021, 10.9778 164 / 17
Bergbygda 87 7624 EKNE 63.7014, 10.9792 164 / 18
Bergbygda 98 7624 EKNE 63.7012, 10.9771 164 / 14
Bergbygda 99 7624 EKNE 63.7005, 10.9796 164 / 10
Bergbygda 100 7624 EKNE 63.7008, 10.9773 164 / 13
Bergbygda 101 7624 EKNE 63.7002, 10.9796 164 / 9
Bergbygda 102 7624 EKNE 63.7008, 10.9766 164 / 12
Bergbygda 103 7624 EKNE 63.6996, 10.9808 164 / 23
Bergbygda 105 7624 EKNE 63.6995, 10.9801 164 / 8
Bergbygda 107 7624 EKNE 63.6997, 10.9791 164 / 7
Bergbygda 109 7624 EKNE 63.6998, 10.9784 164 / 6
Bergbygda 111 7624 EKNE 63.7003, 10.9787 164 / 5
Bergbygda 113 7624 EKNE 63.7005, 10.9777 164 / 11
Bergbygda 115 7624 EKNE 63.7002, 10.9774 164 / 3
Bergbygda 117 7624 EKNE 63.7003, 10.9782 164 / 4
Bergbygda 119 7624 EKNE 63.6999, 10.9779 164 / 2
Bergbygda 158 7624 EKNE 63.6986, 10.9675 165 / 5
Bergbygda 159 7624 EKNE 63.6970, 10.9677 165 / 1
Bergbygda 160 7624 EKNE 63.7001, 10.9670 165 / 3
Bergbygda 162 7624 EKNE 63.6998, 10.9692 165 / 1
Bergbygda 265 7624 EKNE 63.6920, 10.9497 166 / 1
Bergbygda 286 7624 EKNE 63.6973, 10.9484 165 / 6
Bergbygda 288 7624 EKNE 63.6969, 10.9478 165 / 7
Bergbygda 305 7624 EKNE 63.6944, 10.9455 166 / 1
Bergbygda 309 7624 EKNE 63.6943, 10.9448 166 / 8
Bergbygda 311 7624 EKNE 63.6941, 10.9441 166 / 6
Bergbygda 314 7624 EKNE 63.6943, 10.9434 166 / 4
Bergbygda 321 7624 EKNE 63.6934, 10.9431 166 / 2
Bergbygda 326 7624 EKNE 63.6932, 10.9424 166 / 7
Bergbygda 340 7624 EKNE 63.6923, 10.9393 167 / 1
Bergbygda 342 7624 EKNE 63.6926, 10.9386 167 / 3
Bergbygda 352 7624 EKNE 63.6922, 10.9379 167 / 1
Bergbygda 357 7624 EKNE 63.6815, 10.9839 163 / 6
Bergbygda 383 7624 EKNE 63.6901, 10.9333 167 / 1
Bergbygda 398 7624 EKNE 63.6891, 10.9307 167 / 1
Bergbygda 406 7624 EKNE 63.6887, 10.9291 167 / 1
Bergbygda 410 7624 EKNE 63.6887, 10.9269 167 / 1
Bergbygda 433 7624 EKNE 63.6761, 10.9647 368 / 1
Bergbygda 436 7624 EKNE 63.6880, 10.9254 167 / 1
Bergbygda 438 7624 EKNE 63.6877, 10.9245 167 / 1
Bergbygda 442 7624 EKNE 63.6874, 10.9238 167 / 1
Bergbygda 447 7624 EKNE 63.6869, 10.9222 167 / 1
Bergbygda 448 7624 EKNE 63.6879, 10.9234 167 / 1
Bergbygda 450 7624 EKNE 63.6878, 10.9226 167 / 1
Bergbygda 454 7624 EKNE 63.6876, 10.9219 167 / 1
Bergbygda 460 7624 EKNE 63.6869, 10.9208 167 / 1
Bergbygda 466 7624 EKNE 63.6866, 10.9198 167 / 1
Bergbygda 470 7624 EKNE 63.6860, 10.9180 167 / 1
Bergbygda 472 7624 EKNE 63.6856, 10.9182 167 / 1
Bergbygda 474 7624 EKNE 63.6852, 10.9176 167 / 1
Bergbygda 478 7624 EKNE 63.6854, 10.9167 167 / 1
Bergbygda 482 7624 EKNE 63.6849, 10.9160 167 / 1
Bergbygda 522 7624 EKNE 63.6820, 10.9109 167 / 1
Bergbygda 524 7624 EKNE 63.6814, 10.9107 167 / 1
Bergbygda 526 7624 EKNE 63.6811, 10.9105 368 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken