Rognvegen 2
2340 LØTEN

Rognvegen 2, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rognvegen 2, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 269 i 0415
  • Grunnkrins: 211 LØTEN
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løiten brænderi

Rognvegen

Rognvegen er ein veg i Løten kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rognvegen 1 2340 LØTEN 60.8340, 11.3081 20 / 254
Rognvegen 2 2340 LØTEN 60.8342, 11.3079 20 / 269
Rognvegen 3 2340 LØTEN 60.8339, 11.3082 20 / 254
Rognvegen 5 2340 LØTEN 60.8341, 11.3087 20 / 264
Rognvegen 6 2340 LØTEN 60.8343, 11.3084 20 / 239
Rognvegen 7 2340 LØTEN 60.8340, 11.3088 20 / 264
Rognvegen 8 2340 LØTEN 60.8344, 11.3086 20 / 239
Rognvegen 9 2340 LØTEN 60.8343, 11.3094 20 / 282
Rognvegen 10 2340 LØTEN 60.8345, 11.3090 20 / 281
Rognvegen 11 2340 LØTEN 60.8344, 11.3099 20 / 279
Rognvegen 12 2340 LØTEN 60.8346, 11.3096 20 / 280

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken