Tenlelie 5
2985 TYINKRYSSET

Tenlelie 5, 2985 TYINKRYSSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tenlelie 5, 2985 TYINKRYSSET:

  • Postnummer: 2985 TYINKRYSSET
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 273 i 0545
  • Grunnkrins: 112 ØVRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Tenlelie

Tenlelie er ein veg i Vang kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tenlelie 1 2985 TYINKRYSSET 61.1743, 8.2076 2 / 271
Tenlelie 2 2985 TYINKRYSSET 61.1741, 8.2084 2 / 285
Tenlelie 3 2985 TYINKRYSSET 61.1744, 8.2069 2 / 272
Tenlelie 5 2985 TYINKRYSSET 61.1746, 8.2065 2 / 273
Tenlelie 7 2985 TYINKRYSSET 61.1748, 8.2060 2 / 274
Tenlelie 9 2985 TYINKRYSSET 61.1743, 8.2052 2 / 275
Tenlelie 11 2985 TYINKRYSSET 61.1742, 8.2050 2 / 276
Tenlelie 13 2985 TYINKRYSSET 61.1740, 8.2055 2 / 277
Tenlelie 15 2985 TYINKRYSSET 61.1742, 8.2058 2 / 278
Tenlelie 17 2985 TYINKRYSSET 61.1740, 8.2062 2 / 279
Tenlelie 19 2985 TYINKRYSSET 61.1739, 8.2059 2 / 280
Tenlelie 21 2985 TYINKRYSSET 61.1737, 8.2066 2 / 281
Tenlelie 23 2985 TYINKRYSSET 61.1740, 8.2068 2 / 282
Tenlelie 25 2985 TYINKRYSSET 61.1738, 8.2073 2 / 283
Tenlelie 27 2985 TYINKRYSSET 61.1736, 8.2071 2 / 284
Tenlelie 29 2985 TYINKRYSSET 61.1734, 8.2077 2 / 288
Tenlelie 31 2985 TYINKRYSSET 61.1736, 8.2079 2 / 287
Tenlelie 33 2985 TYINKRYSSET 61.1735, 8.2083 2 / 289
Tenlelie 35 2985 TYINKRYSSET 61.1734, 8.2088 2 / 290
Tenlelie 37 2985 TYINKRYSSET 61.1733, 8.2093 2 / 291
Tenlelie 39 2985 TYINKRYSSET 61.1733, 8.2097 2 / 292
Tenlelie 41 2985 TYINKRYSSET 61.1733, 8.2102 2 / 293
Tenlelie 43 2985 TYINKRYSSET 61.1733, 8.2108 2 / 294
Tenlelie 45 2985 TYINKRYSSET 61.1735, 8.2115 2 / 295

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken