Otrølie 42
2985 TYINKRYSSET

Otrølie 42, 2985 TYINKRYSSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Otrølie 42, 2985 TYINKRYSSET:

  • Postnummer: 2985 TYINKRYSSET
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 300 i 0545
  • Grunnkrins: 112 ØVRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Otrølie

Otrølie er ein veg i Vang kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 48.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Otrølie 1 2985 TYINKRYSSET 61.1765, 8.2040 2 / 234
Otrølie 2 2985 TYINKRYSSET 61.1764, 8.2031 2 / 203
Otrølie 3 2985 TYINKRYSSET 61.1768, 8.2042 2 / 233
Otrølie 4 2985 TYINKRYSSET 61.1762, 8.2024 2 / 204
Otrølie 5 2985 TYINKRYSSET 61.1765, 8.2051 2 / 205
Otrølie 6 2985 TYINKRYSSET 61.1759, 8.2038 2 / 208
Otrølie 7 2985 TYINKRYSSET 61.1760, 8.2064 2 / 214
Otrølie 8 2985 TYINKRYSSET 61.1757, 8.2044 2 / 209
Otrølie 9 2985 TYINKRYSSET 61.1758, 8.2063 2 / 215
Otrølie 10 2985 TYINKRYSSET 61.1760, 8.2049 2 / 207
Otrølie 11 2985 TYINKRYSSET 61.1756, 8.2070 2 / 217
Otrølie 12 2985 TYINKRYSSET 61.1761, 8.2055 2 / 206
Otrølie 13 2985 TYINKRYSSET 61.1757, 8.2074 2 / 216
Otrølie 14 2985 TYINKRYSSET 61.1758, 8.2054 2 / 211
Otrølie 15 2985 TYINKRYSSET 61.1754, 8.2083 2 / 227
Otrølie 16 2985 TYINKRYSSET 61.1755, 8.2049 2 / 210
Otrølie 17 2985 TYINKRYSSET 61.1750, 8.2082 2 / 223
Otrølie 18 2985 TYINKRYSSET 61.1754, 8.2054 2 / 212
Otrølie 19 2985 TYINKRYSSET 61.1750, 8.2086 2 / 224
Otrølie 20 2985 TYINKRYSSET 61.1756, 8.2058 2 / 213
Otrølie 21 2985 TYINKRYSSET 61.1752, 8.2089 2 / 225
Otrølie 22 2985 TYINKRYSSET 61.1753, 8.2066 2 / 218
Otrølie 23 2985 TYINKRYSSET 61.1750, 8.2092 2 / 226
Otrølie 24 2985 TYINKRYSSET 61.1751, 8.2063 2 / 219
Otrølie 25 2985 TYINKRYSSET 61.1744, 8.2099 2 / 229
Otrølie 26 2985 TYINKRYSSET 61.1749, 8.2069 2 / 221
Otrølie 27 2985 TYINKRYSSET 61.1746, 8.2101 2 / 228
Otrølie 28 2985 TYINKRYSSET 61.1751, 8.2073 2 / 220
Otrølie 29 2985 TYINKRYSSET 61.1744, 8.2108 2 / 230
Otrølie 30 2985 TYINKRYSSET 61.1749, 8.2074 2 / 222
Otrølie 32 2985 TYINKRYSSET 61.1742, 8.2096 2 / 232
Otrølie 34 2985 TYINKRYSSET 61.1741, 8.2102 2 / 231
Otrølie 35 2985 TYINKRYSSET 61.1739, 8.2107 2 / 296
Otrølie 36 2985 TYINKRYSSET 61.1742, 8.2112 2 / 297
Otrølie 38 2985 TYINKRYSSET 61.1744, 8.2116 2 / 298
Otrølie 40 2985 TYINKRYSSET 61.1743, 8.2119 2 / 299
Otrølie 42 2985 TYINKRYSSET 61.1740, 8.2117 2 / 300
Otrølie 44 2985 TYINKRYSSET 61.1742, 8.2123 2 / 301
Otrølie 46 2985 TYINKRYSSET 61.1741, 8.2128 2 / 302
Otrølie 48 2985 TYINKRYSSET 61.1739, 8.2132 2 / 303

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken