Rognveien 8B
1719 GREÅKER

Rognveien 8B, 1719 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rognveien 8B, 1719 GREÅKER:

  • Postnummer: 1719 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2074 / 200 i 0105
  • Grunnkrins: 2407 OPSTAD
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Rognveien

Rognveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rognveien 1 1719 GREÅKER 59.2786, 11.0325 2074 / 356
Rognveien 2 1719 GREÅKER 59.2784, 11.0332 2074 / 355
Rognveien 3 1719 GREÅKER 59.2789, 11.0321 2074 / 367
Rognveien 4 1719 GREÅKER 59.2787, 11.0331 2074 / 366
Rognveien 5 1719 GREÅKER 59.2789, 11.0325 2074 / 359
Rognveien 6 1719 GREÅKER 59.2790, 11.0331 2074 / 198
Rognveien 7 1719 GREÅKER 59.2792, 11.0325 2074 / 203
Rognveien 8A 1719 GREÅKER 59.2792, 11.0331 2074 / 200
Rognveien 8B 1719 GREÅKER 59.2792, 11.0330 2074 / 200
Rognveien 9 1719 GREÅKER 59.2794, 11.0326 2074 / 204
Rognveien 10 1719 GREÅKER 59.2794, 11.0333 2074 / 348
Rognveien 11 1719 GREÅKER 59.2796, 11.0326 2074 / 318
Rognveien 13 1719 GREÅKER 59.2798, 11.0330 2074 / 353

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken