Ole Dyrengsveg 39
2340 LØTEN

Ole Dyrengsveg 39, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ole Dyrengsveg 39, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 196 / 402 i 0415
  • Grunnkrins: 204 BERGUM
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Ole Dyrengsveg

Ole Dyrengsveg er ein veg i Løten kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 47.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ole Dyrengsveg 1 2340 LØTEN 60.8135, 11.3396 196 / 371
Ole Dyrengsveg 2 2340 LØTEN 60.8136, 11.3411 196 / 388
Ole Dyrengsveg 4 2340 LØTEN 60.8136, 11.3415 196 / 389
Ole Dyrengsveg 6 2340 LØTEN 60.8136, 11.3420 196 / 378
Ole Dyrengsveg 8 2340 LØTEN 60.8137, 11.3416 196 / 390
Ole Dyrengsveg 10 2340 LØTEN 60.8140, 11.3419 196 / 391
Ole Dyrengsveg 12 2340 LØTEN 60.8139, 11.3422 196 / 383
Ole Dyrengsveg 14 2340 LØTEN 60.8138, 11.3426 196 / 387
Ole Dyrengsveg 16 2340 LØTEN 60.8136, 11.3424 196 / 386
Ole Dyrengsveg 18 2340 LØTEN 60.8137, 11.3429 196 / 382
Ole Dyrengsveg 20 2340 LØTEN 60.8135, 11.3430 196 / 381
Ole Dyrengsveg 23 2340 LØTEN 60.8128, 11.3419 196 / 414
Ole Dyrengsveg 24 2340 LØTEN 60.8133, 11.3432 196 / 412
Ole Dyrengsveg 25 2340 LØTEN 60.8127, 11.3419 196 / 414
Ole Dyrengsveg 26 2340 LØTEN 60.8131, 11.3434 196 / 411
Ole Dyrengsveg 27 2340 LØTEN 60.8127, 11.3425 196 / 413
Ole Dyrengsveg 28 2340 LØTEN 60.8129, 11.3437 196 / 395
Ole Dyrengsveg 29 2340 LØTEN 60.8126, 11.3424 196 / 413
Ole Dyrengsveg 30 2340 LØTEN 60.8127, 11.3439 196 / 399
Ole Dyrengsveg 31 2340 LØTEN 60.8129, 11.3426 196 / 406
Ole Dyrengsveg 32 2340 LØTEN 60.8125, 11.3442 196 / 398
Ole Dyrengsveg 33 2340 LØTEN 60.8130, 11.3428 196 / 405
Ole Dyrengsveg 34 2340 LØTEN 60.8122, 11.3448 196 / 394
Ole Dyrengsveg 35 2340 LØTEN 60.8126, 11.3430 196 / 407
Ole Dyrengsveg 37A 2340 LØTEN 60.8125, 11.3429 196 / 408
Ole Dyrengsveg 37B 2340 LØTEN 60.8124, 11.3428 196 / 408
Ole Dyrengsveg 39 2340 LØTEN 60.8118, 11.3433 196 / 402
Ole Dyrengsveg 41 2340 LØTEN 60.8121, 11.3433 196 / 401
Ole Dyrengsveg 43 2340 LØTEN 60.8123, 11.3434 196 / 403
Ole Dyrengsveg 45 2340 LØTEN 60.8123, 11.3438 196 / 397
Ole Dyrengsveg 47 2340 LØTEN 60.8122, 11.3442 196 / 400

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken