Dikestien 6B
1661 ROLVSØY

Dikestien 6B, 1661 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dikestien 6B, 1661 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1661 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 733 / 28 i 0106
  • Grunnkrins: 3105 SAXEGÅRD
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Dikestien

Dikestien er ein veg i Fredrikstad kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dikestien 2 1661 ROLVSØY 59.2553, 10.9985 733 / 33
Dikestien 4 1661 ROLVSØY 59.2555, 10.9987 733 / 24
Dikestien 6A 1661 ROLVSØY 59.2561, 10.9996 733 / 28
Dikestien 6B 1661 ROLVSØY 59.2561, 10.9999 733 / 28
Dikestien 6C 1661 ROLVSØY 59.2560, 10.9998 733 / 28
Dikestien 8 1661 ROLVSØY 59.2563, 11.0000 731 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken