Ørkevegen 390
2890 ETNEDAL

Ørkevegen 390, 2890 ETNEDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ørkevegen 390, 2890 ETNEDAL:

  • Postnummer: 2890 ETNEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 125 / 7 i 0541
  • Grunnkrins: 109 BAKKANE
  • Valkrins: 1 ETNEDAL
  • Kyrkjesogn: 3100301 Bruflat
  • Tettstad:

Ørkevegen

Ørkevegen er ein veg i Etnedal kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 390 til 390.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ørkevegen 390 2890 ETNEDAL 61.0189, 9.7642 125 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken