Søbergveien 24B
1719 GREÅKER

Søbergveien 24B, 1719 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Søbergveien 24B, 1719 GREÅKER:

  • Postnummer: 1719 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2041 / 9 i 0105
  • Grunnkrins: 2502 SANNE
  • Valkrins: 21 GRÅLUM
  • Kyrkjesogn: 2020502 Solli
  • Tettstad:

Søbergveien

Søbergveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Søbergveien 4 1719 GREÅKER 59.3122, 11.0043 2041 / 14
Søbergveien 24A 1719 GREÅKER 59.3133, 11.0032 2041 / 9
Søbergveien 24B 1719 GREÅKER 59.3135, 11.0029 2041 / 9
Søbergveien 34 1719 GREÅKER 59.3130, 11.0012 2041 / 28
Søbergveien 36 1719 GREÅKER 59.3131, 11.0007 2041 / 10
Søbergveien 50 1719 GREÅKER 59.3142, 10.9991 2043 / 14

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken