Vendelåsen 11
1397 NESØYA

Vendelåsen 11, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vendelåsen 11, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 1911 i 0220
  • Grunnkrins: 104 VENDLA
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Vendelåsen

Vendelåsen er ein veg i Asker kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vendelåsen 1A 1397 NESØYA 59.8619, 10.5278 40 / 1699
Vendelåsen 1B 1397 NESØYA 59.8619, 10.5280 40 / 1699
Vendelåsen 2 1397 NESØYA 59.8622, 10.5279 40 / 1700
Vendelåsen 4 1397 NESØYA 59.8624, 10.5286 40 / 1701
Vendelåsen 5 1397 NESØYA 59.8624, 10.5309 40 / 1912
Vendelåsen 6 1397 NESØYA 59.8625, 10.5289 40 / 1702
Vendelåsen 7 1397 NESØYA 59.8625, 10.5313 40 / 453
Vendelåsen 8 1397 NESØYA 59.8626, 10.5293 40 / 1703
Vendelåsen 9 1397 NESØYA 59.8626, 10.5316 40 / 452
Vendelåsen 11 1397 NESØYA 59.8627, 10.5319 40 / 1911

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken