0
1718 GREÅKER

0, 1718 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 1718 GREÅKER:

  • Postnummer: 1718 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2078 / 182 i 0105
  • Grunnkrins: 2403 TINDLUND
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

er i Sarpsborg kommune med 126 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 1640 RÅDE 59.3347, 10.9618 2034 / 12
0 1708 SARPSBORG 59.3721, 11.0804 2016 / 5
0 1708 SARPSBORG 59.3609, 10.9806 2026 / 1
0 1708 SARPSBORG 59.3797, 11.0545 2015 / 1
0 1708 SARPSBORG 59.3682, 11.0949 2016 / 3
0 1708 SARPSBORG 59.3237, 11.0842 2051 / 7
0 1708 SARPSBORG 59.2971, 11.0761 2065 / 13
0 1708 SARPSBORG 59.3629, 11.1385 2007 / 2
0 1708 SARPSBORG 59.4134, 11.1386 2013 / 9
0 1708 SARPSBORG 59.4148, 11.1362 2013 / 30
0 1708 SARPSBORG 59.3681, 11.0949 2016 / 3
0 1708 SARPSBORG 59.3607, 11.0776 2016 / 23
0 1708 SARPSBORG 59.3769, 11.0438 2020 / 2
0 1708 SARPSBORG 59.3598, 11.1034 2054 / 3
0 1708 SARPSBORG 59.3115, 11.1051 2061 / 6
0 1708 SARPSBORG 59.3318, 11.0539 2044 / 15
0 1708 SARPSBORG 59.3760, 11.1063 2015 / 1
0 1708 SARPSBORG 59.3427, 11.0542 2017 / 1
0 1708 SARPSBORG 59.3271, 11.0700 2018 / 1
0 1708 SARPSBORG 59.3271, 11.0700 2018 / 1
0 1708 SARPSBORG 59.3870, 11.1270 2014 / 8
0 1710 SARPSBORG 59.3101, 11.1038 2062 / 32
0 1710 SARPSBORG 59.3103, 11.1039 2062 / 32
0 1710 SARPSBORG 59.3106, 11.1042 2062 / 32
0 1710 SARPSBORG 59.3109, 11.1045 2062 / 32
0 1710 SARPSBORG 59.3096, 11.1031 2062 / 32
0 1712 GRÅLUM 59.3360, 11.0489 2044 / 14
0 1712 GRÅLUM 59.3356, 11.0496 2044 / 13
0 1712 GRÅLUM 59.3351, 11.0488 2044 / 12
0 1712 GRÅLUM 59.2964, 11.0740 2065 / 30
0 1712 GRÅLUM 59.3459, 11.0373 2019 / 4
0 1712 GRÅLUM 59.3458, 11.0322 2019 / 5
0 1712 GRÅLUM 59.3484, 11.0345 2019 / 6
0 1712 GRÅLUM 59.3213, 11.0176 2034 / 1
0 1712 GRÅLUM 59.3356, 11.0460 2044 / 4
0 1712 GRÅLUM 59.2934, 11.0668 2066 / 315
0 1712 GRÅLUM 59.3283, 11.0472 2044 / 16
0 1712 GRÅLUM 59.3321, 11.0476 2044 / 6
0 1712 GRÅLUM 59.3276, 11.0492 2044 / 10
0 1712 GRÅLUM 59.3065, 11.0090 2070 / 2
0 1712 GRÅLUM 59.2846, 11.0516 2077 / 136
0 1715 YVEN 59.2715, 11.0591 2079 / 36
0 1718 GREÅKER 59.2680, 11.0540 2077 / 218
0 1718 GREÅKER 59.2696, 11.0594 2079 / 73
0 1718 GREÅKER 59.2691, 11.0463 2078 / 182
0 1719 GREÅKER 59.3419, 10.9730 2032 / 5
0 1719 GREÅKER 59.3383, 10.9719 2033 / 6
0 1719 GREÅKER 59.3059, 10.9836 2040 / 22
0 1719 GREÅKER 59.3177, 10.9810 2038 / 4
0 1721 SARPSBORG 59.2746, 11.1190 1 / 3000
0 1723 SARPSBORG 59.2844, 11.1024 1 / 1420
0 1730 ISE 59.3114, 11.2418 3040 / 1
0 1730 ISE 59.3074, 11.2349 3041 / 5
0 1730 ISE 59.3120, 11.2356 3041 / 7
0 1730 ISE 59.3025, 11.2362 3041 / 11
0 1730 ISE 59.3084, 11.2327 3041 / 34
0 1730 ISE 59.3021, 11.2456 1059 / 2
0 1730 ISE 59.3033, 11.2264 1058 / 31
0 1730 ISE 59.3122, 11.2859 1060 / 3
0 1730 ISE 59.3119, 11.2347 3041 / 7
0 1730 ISE 59.3101, 11.2407 3041 / 36
0 1734 HAFSLUNDSØY 59.3105, 11.1531 3001 / 29
0 1734 HAFSLUNDSØY 59.3106, 11.1592 3001 / 195
0 1734 HAFSLUNDSØY 59.3148, 11.1507 3001 / 51
0 1735 VARTEIG 59.3538, 11.1780 3009 / 4
0 1735 VARTEIG 59.3539, 11.1766 3009 / 12
0 1735 VARTEIG 59.3552, 11.1768 3009 / 1
0 1735 VARTEIG 59.3518, 11.1811 3007 / 2
0 1735 VARTEIG 59.3185, 11.1541 3001 / 3
0 1735 VARTEIG 59.3482, 11.1799 3007 / 2
0 1735 VARTEIG 59.3459, 11.1995 3008 / 32
0 1735 VARTEIG 59.3544, 11.1775 3009 / 1
0 1738 BORGENHAUGEN 59.2676, 11.1508 1048 / 14
0 1738 BORGENHAUGEN 59.2677, 11.1506 1048 / 14
0 1738 BORGENHAUGEN 59.2676, 11.1507 1048 / 14
0 1738 BORGENHAUGEN 59.2676, 11.1506 1048 / 14
0 1738 BORGENHAUGEN 59.2727, 11.1396 1047 / 13
0 1743 KLAVESTADHAUGEN 59.2576, 11.1705 1041 / 189
0 1743 KLAVESTADHAUGEN 59.2576, 11.1704 1041 / 189
0 1743 KLAVESTADHAUGEN 59.2577, 11.1703 1041 / 189
0 1743 KLAVESTADHAUGEN 59.2577, 11.1702 1041 / 189
0 1746 SKJEBERG 59.2640, 11.2262 1075 / 9
0 1746 SKJEBERG 59.2046, 11.2024 1098 / 1
0 1746 SKJEBERG 59.2020, 11.1990 1100 / 1
0 1746 SKJEBERG 59.2557, 11.2139 1079 / 18
0 1746 SKJEBERG 59.2017, 11.1993 1100 / 1
0 1747 SKJEBERG 59.1281, 11.1814 1132 / 24
0 1747 SKJEBERG 59.2305, 11.1392 1035 / 1
0 1747 SKJEBERG 59.1483, 11.1517 1133 / 166
0 1747 SKJEBERG 59.1321, 11.1807 1132 / 1
0 1747 SKJEBERG 59.1592, 11.1183 1134 / 4
0 1747 SKJEBERG 59.1523, 11.2080 1113 / 2
0 1747 SKJEBERG 59.2224, 11.1444 1032 / 1
0 1747 SKJEBERG 59.2224, 11.1444 1033 / 1
0 1747 SKJEBERG 59.1592, 11.1183 1134 / 4
0 1747 SKJEBERG 59.1481, 11.1508 1133 / 130
0 1747 SKJEBERG 59.1906, 11.1884 1108 / 4
0 1747 SKJEBERG 59.1906, 11.1884 1108 / 4
0 1747 SKJEBERG 59.1907, 11.1877 1108 / 4
0 1747 SKJEBERG 59.1938, 11.1538 1004 / 3
0 1747 SKJEBERG 59.1881, 11.1725 1001 / 110
0 1747 SKJEBERG 59.1779, 11.1655 1140 / 9
0 1747 SKJEBERG 59.1580, 11.1168 1134 / 4
0 1747 SKJEBERG 59.2270, 11.1331 1035 / 7
0 1747 SKJEBERG 59.1488, 11.1269 1134 / 4
0 1747 SKJEBERG 59.1223, 11.1862 1129 / 85
0 1747 SKJEBERG 59.1892, 11.0789 1150 / 2
0 1747 SKJEBERG 59.2268, 11.1323 1035 / 7
0 1747 SKJEBERG 59.1284, 11.1849 1131 / 3
0 1747 SKJEBERG 59.1394, 11.1901 1132 / 2
0 1747 SKJEBERG 59.1393, 11.1903 1132 / 2
0 1747 SKJEBERG 59.1597, 11.1640 1137 / 3
0 1747 SKJEBERG 59.2127, 11.1047 1009 / 5
0 1747 SKJEBERG 59.2227, 11.1440 1033 / 1
0 1747 SKJEBERG 59.1529, 11.1336 1134 / 120
0 1747 SKJEBERG 59.1916, 11.1645 1004 / 2
0 1747 SKJEBERG 59.1584, 11.1166 1134 / 4
0 1747 SKJEBERG 59.1342, 11.1279 1133 / 4
0 1747 SKJEBERG 59.1587, 11.1170 1134 / 4
0 1747 SKJEBERG 59.1540, 11.1239 1134 / 3
0 1747 SKJEBERG 59.1441, 11.1295 1133 / 124
0 1747 SKJEBERG 59.1605, 11.1195 1134 / 52
0 1747 SKJEBERG 59.1480, 11.1516 1133 / 165
0 1747 SKJEBERG 59.1522, 11.1309 1134 / 4
0 1747 SKJEBERG 59.1463, 11.1570 1133 / 52
0 1747 SKJEBERG 59.1846, 11.1578 1140 / 71

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken