Sandtangen 78
1712 GRÅLUM

Sandtangen 78, 1712 GRÅLUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandtangen 78, 1712 GRÅLUM:

  • Postnummer: 1712 GRÅLUM
  • Gards-/bruksnummer: 2045 / 1 i 0105
  • Grunnkrins: 2509 KALNES
  • Valkrins: 21 GRÅLUM
  • Kyrkjesogn: 2020401 Tune
  • Tettstad:

Sandtangen

Sandtangen er ein veg i Sarpsborg kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 76 til 405.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandtangen 76 1712 GRÅLUM 59.3128, 11.0468 2045 / 1
Sandtangen 78 1712 GRÅLUM 59.3128, 11.0475 2045 / 1
Sandtangen 85 1712 GRÅLUM 59.3146, 11.0469 2045 / 1
Sandtangen 180 1712 GRÅLUM 59.3186, 11.0402 2044 / 11
Sandtangen 200 1712 GRÅLUM 59.3195, 11.0425 2044 / 1
Sandtangen 305 1712 GRÅLUM 59.3255, 11.0370 2044 / 3
Sandtangen 311 1712 GRÅLUM 59.3272, 11.0373 2044 / 2
Sandtangen 348 1712 GRÅLUM 59.3281, 11.0427 2044 / 5
Sandtangen 350 1712 GRÅLUM 59.3275, 11.0421 2044 / 5
Sandtangen 375 1712 GRÅLUM 59.3320, 11.0432 2044 / 7
Sandtangen 405 1712 GRÅLUM 59.3341, 11.0465 2044 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken