Pærehagen 1A
2040 KLØFTA

Pærehagen 1A, 2040 KLØFTA er ei adresse i Ullensaker.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Pærehagen 1A, 2040 KLØFTA:

  • Postnummer: 2040 KLØFTA
  • Gards-/bruksnummer: 29 / 1063 i 0235 Ullensaker
  • Grunnkrins: 113 Ullersmo
  • Valkrins: 1 ÅREPPEN
  • Kyrkjesogn: 2070101 Ullensaker
  • Tettstad: Kløfta

Pærehagen

Pærehagen er ein veg i Ullensaker kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 4.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Pærehagen 1A 2040 KLØFTA 60.0729, 11.1409 29 / 1063
Pærehagen 1B 2040 KLØFTA 60.0730, 11.1406 29 / 1063
Pærehagen 2 2040 KLØFTA 60.0732, 11.1415 29 / 1009
Pærehagen 3 2040 KLØFTA 60.0732, 11.1430 29 / 1010
Pærehagen 4 2040 KLØFTA 60.0727, 11.1423 29 / 1036

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken