Margretes vei 7B
1397 NESØYA

Margretes vei 7B, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Margretes vei 7B, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 506 i 0220
  • Grunnkrins: 104 VENDLA
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Margretes vei

Margretes vei er ein veg i Asker kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Margretes vei 1 1397 NESØYA 59.8720, 10.5392 40 / 434
Margretes vei 3 1397 NESØYA 59.8718, 10.5387 40 / 1901
Margretes vei 5 1397 NESØYA 59.8717, 10.5379 40 / 435
Margretes vei 6 1397 NESØYA 59.8712, 10.5382 40 / 433
Margretes vei 7A 1397 NESØYA 59.8717, 10.5374 40 / 1881
Margretes vei 7B 1397 NESØYA 59.8716, 10.5371 40 / 506
Margretes vei 9A 1397 NESØYA 59.8714, 10.5369 40 / 1848
Margretes vei 9B 1397 NESØYA 59.8714, 10.5366 40 / 531
Margretes vei 10 1397 NESØYA 59.8710, 10.5366 40 / 519
Margretes vei 11A 1397 NESØYA 59.8713, 10.5361 40 / 532
Margretes vei 11B 1397 NESØYA 59.8712, 10.5359 40 / 1855
Margretes vei 12 1397 NESØYA 59.8708, 10.5358 40 / 522
Margretes vei 13 1397 NESØYA 59.8712, 10.5353 40 / 424
Margretes vei 14 1397 NESØYA 59.8708, 10.5353 40 / 1861

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken