Risholmen 4
4434 ANDABELØY

Risholmen 4, 4434 ANDABELØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Risholmen 4, 4434 ANDABELØY:

  • Postnummer: 4434 ANDABELØY
  • Gards-/bruksnummer: 109 / 224 i 1004
  • Grunnkrins: 104 ANDABELØY
  • Valkrins: 1 FLEKKEFJORD
  • Kyrkjesogn: 5030401 Flekkefjord
  • Tettstad:

Risholmen

Risholmen er ein veg i Flekkefjord kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Risholmen 1 4434 ANDABELØY 58.2354, 6.6648 109 / 104
Risholmen 2 4434 ANDABELØY 58.2349, 6.6649 109 / 58
Risholmen 3 4434 ANDABELØY 58.2349, 6.6657 109 / 197
Risholmen 4 4434 ANDABELØY 58.2347, 6.6659 109 / 224
Risholmen 5 4434 ANDABELØY 58.2345, 6.6661 109 / 151
Risholmen 6 4434 ANDABELØY 58.2343, 6.6653 109 / 91
Risholmen 7 4434 ANDABELØY 58.2340, 6.6651 109 / 154
Risholmen 8 4434 ANDABELØY 58.2342, 6.6648 109 / 64
Risholmen 9 4434 ANDABELØY 58.2339, 6.6647 109 / 181
Risholmen 10 4434 ANDABELØY 58.2342, 6.6646 109 / 47
Risholmen 11 4434 ANDABELØY 58.2338, 6.6645 109 / 155
Risholmen 12 4434 ANDABELØY 58.2345, 6.6641 109 / 4
Risholmen 14 4434 ANDABELØY 58.2351, 6.6650 109 / 225

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken