Goppollvegen 1747
2634 FÅVANG

Goppollvegen 1747, 2634 FÅVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Goppollvegen 1747, 2634 FÅVANG:

  • Postnummer: 2634 FÅVANG
  • Gards-/bruksnummer: 155 / 3 i 0520
  • Grunnkrins: 214 FJELLOMRÅDE SYD
  • Valkrins: 2 FÅVANG
  • Kyrkjesogn: 3070401 Ringebu
  • Tettstad:

Goppollvegen

Goppollvegen er ein veg i Ringebu kommune med 210 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 3311.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Goppollvegen 1 2634 FÅVANG 61.4245, 10.2312 145 / 4
Goppollvegen 2 2634 FÅVANG 61.4252, 10.2314 143 / 10
Goppollvegen 3 2634 FÅVANG 61.4240, 10.2318 145 / 8
Goppollvegen 8 2634 FÅVANG 61.4241, 10.2329 144 / 12
Goppollvegen 38 2634 FÅVANG 61.4232, 10.2350 144 / 13
Goppollvegen 39 2634 FÅVANG 61.4225, 10.2354 145 / 5
Goppollvegen 159 2634 FÅVANG 61.4120, 10.2453 151 / 28
Goppollvegen 161 2634 FÅVANG 61.4114, 10.2457 151 / 29
Goppollvegen 179 2634 FÅVANG 61.4110, 10.2470 151 / 5
Goppollvegen 235 2634 FÅVANG 61.4075, 10.2520 153 / 2
Goppollvegen 293 2634 FÅVANG 61.4032, 10.2592 153 / 29
Goppollvegen 302 2634 FÅVANG 61.4049, 10.2584 153 / 79
Goppollvegen 402 2634 FÅVANG 61.4047, 10.2626 151 / 2
Goppollvegen 477 2634 FÅVANG 61.4022, 10.2755 158 / 39
Goppollvegen 483 2634 FÅVANG 61.4021, 10.2760 158 / 37
Goppollvegen 485 2634 FÅVANG 61.4022, 10.2768 158 / 14
Goppollvegen 487 2634 FÅVANG 61.4016, 10.2766 158 / 2
Goppollvegen 489 2634 FÅVANG 61.4018, 10.2773 158 / 4
Goppollvegen 493 2634 FÅVANG 61.4009, 10.2792 158 / 1
Goppollvegen 495 2634 FÅVANG 61.4009, 10.2800 158 / 10
Goppollvegen 497 2634 FÅVANG 61.3967, 10.2837 165 / 5
Goppollvegen 499 2634 FÅVANG 61.3948, 10.2855 165 / 48
Goppollvegen 501 2634 FÅVANG 61.3952, 10.2865 165 / 50
Goppollvegen 503 2634 FÅVANG 61.3956, 10.2859 165 / 49
Goppollvegen 505 2634 FÅVANG 61.3963, 10.2844 165 / 5
Goppollvegen 601 2634 FÅVANG 61.4011, 10.2982 149 / 13
Goppollvegen 604 2634 FÅVANG 61.4016, 10.2987 132 / 13
Goppollvegen 606 2634 FÅVANG 61.4018, 10.2992 132 / 13
Goppollvegen 620 2634 FÅVANG 61.4016, 10.3016 132 / 25
Goppollvegen 656 2634 FÅVANG 61.4026, 10.3072 153 / 80
Goppollvegen 658 2634 FÅVANG 61.4027, 10.3079 153 / 81
Goppollvegen 660 2634 FÅVANG 61.4028, 10.3086 153 / 82
Goppollvegen 662 2634 FÅVANG 61.4027, 10.3092 153 / 83
Goppollvegen 664 2634 FÅVANG 61.4027, 10.3103 153 / 84
Goppollvegen 679 2634 FÅVANG 61.4028, 10.3127 153 / 12
Goppollvegen 680 2634 FÅVANG 61.4030, 10.3115 153 / 25
Goppollvegen 681 2634 FÅVANG 61.4018, 10.3141 157 / 67
Goppollvegen 683 2634 FÅVANG 61.4024, 10.3156 158 / 2
Goppollvegen 685 2634 FÅVANG 61.4025, 10.3174 159 / 2
Goppollvegen 687 2634 FÅVANG 61.4025, 10.3165 159 / 5
Goppollvegen 689 2634 FÅVANG 61.4025, 10.3146 162 / 1
Goppollvegen 691 2634 FÅVANG 61.4031, 10.3147 162 / 1
Goppollvegen 707 2634 FÅVANG 61.4038, 10.3177 149 / 24
Goppollvegen 709 2634 FÅVANG 61.4031, 10.3187 166 / 10
Goppollvegen 711 2634 FÅVANG 61.4029, 10.3180 165 / 74
Goppollvegen 713 2634 FÅVANG 61.4027, 10.3206 166 / 12
Goppollvegen 715 2634 FÅVANG 61.4033, 10.3203 166 / 11
Goppollvegen 717 2634 FÅVANG 61.4035, 10.3194 166 / 7
Goppollvegen 719 2634 FÅVANG 61.4038, 10.3184 150 / 21
Goppollvegen 721 2634 FÅVANG 61.4042, 10.3184 150 / 2
Goppollvegen 725 2634 FÅVANG 61.4043, 10.3196 166 / 8
Goppollvegen 727 2634 FÅVANG 61.4039, 10.3199 166 / 9
Goppollvegen 749 2634 FÅVANG 61.4046, 10.3244 157 / 22
Goppollvegen 764 2634 FÅVANG 61.4071, 10.3259 157 / 36
Goppollvegen 766 2634 FÅVANG 61.4075, 10.3257 157 / 38
Goppollvegen 768 2634 FÅVANG 61.4074, 10.3262 157 / 37
Goppollvegen 770 2634 FÅVANG 61.4075, 10.3267 156 / 2
Goppollvegen 778 2634 FÅVANG 61.4065, 10.3293 157 / 3
Goppollvegen 822 2634 FÅVANG 61.4096, 10.3396 153 / 24
Goppollvegen 824 2634 FÅVANG 61.4076, 10.3372 161 / 55
Goppollvegen 828 2634 FÅVANG 61.4073, 10.3385 161 / 2
Goppollvegen 830 2634 FÅVANG 61.4074, 10.3386 161 / 2
Goppollvegen 838 2634 FÅVANG 61.4073, 10.3391 153 / 76
Goppollvegen 841 2634 FÅVANG 61.4070, 10.3406 148 / 25
Goppollvegen 844 2634 FÅVANG 61.4077, 10.3405 161 / 7
Goppollvegen 862 2634 FÅVANG 61.4085, 10.3440 161 / 23
Goppollvegen 864 2634 FÅVANG 61.4086, 10.3436 161 / 22
Goppollvegen 866 2634 FÅVANG 61.4088, 10.3431 161 / 56
Goppollvegen 868 2634 FÅVANG 61.4093, 10.3419 161 / 7
Goppollvegen 869 2634 FÅVANG 61.4090, 10.3467 161 / 38
Goppollvegen 870 2634 FÅVANG 61.4097, 10.3413 161 / 8
Goppollvegen 871 2634 FÅVANG 61.4090, 10.3476 164 / 23
Goppollvegen 872 2634 FÅVANG 61.4093, 10.3428 161 / 7
Goppollvegen 874 2634 FÅVANG 61.4091, 10.3439 161 / 11
Goppollvegen 876 2634 FÅVANG 61.4092, 10.3447 161 / 11
Goppollvegen 877 2634 FÅVANG 61.4098, 10.3465 161 / 40
Goppollvegen 878 2634 FÅVANG 61.4096, 10.3447 153 / 27
Goppollvegen 879 2634 FÅVANG 61.4097, 10.3472 161 / 33
Goppollvegen 880 2634 FÅVANG 61.4098, 10.3438 153 / 28
Goppollvegen 881 2634 FÅVANG 61.4101, 10.3469 161 / 39
Goppollvegen 883 2634 FÅVANG 61.4103, 10.3472 161 / 35
Goppollvegen 884 2634 FÅVANG 61.4104, 10.3450 153 / 63
Goppollvegen 885 2634 FÅVANG 61.4105, 10.3476 161 / 32
Goppollvegen 886 2634 FÅVANG 61.4103, 10.3442 153 / 64
Goppollvegen 887 2634 FÅVANG 61.4108, 10.3470 161 / 36
Goppollvegen 888 2634 FÅVANG 61.4102, 10.3435 153 / 1
Goppollvegen 889 2634 FÅVANG 61.4106, 10.3468 161 / 34
Goppollvegen 890 2634 FÅVANG 61.4098, 10.3429 153 / 68
Goppollvegen 892 2634 FÅVANG 61.4099, 10.3422 153 / 67
Goppollvegen 894 2634 FÅVANG 61.4104, 10.3418 153 / 1
Goppollvegen 896 2634 FÅVANG 61.4106, 10.3431 153 / 65
Goppollvegen 907 2634 FÅVANG 61.4118, 10.3479 153 / 49
Goppollvegen 909 2634 FÅVANG 61.4124, 10.3476 153 / 50
Goppollvegen 911 2634 FÅVANG 61.4125, 10.3488 153 / 51
Goppollvegen 913 2634 FÅVANG 61.4126, 10.3492 153 / 62
Goppollvegen 917 2634 FÅVANG 61.4129, 10.3481 153 / 38
Goppollvegen 919 2634 FÅVANG 61.4130, 10.3489 153 / 37
Goppollvegen 921 2634 FÅVANG 61.4135, 10.3491 153 / 36
Goppollvegen 923 2634 FÅVANG 61.4140, 10.3488 153 / 35
Goppollvegen 925 2634 FÅVANG 61.4145, 10.3490 153 / 34
Goppollvegen 926 2634 FÅVANG 61.4139, 10.3472 153 / 60
Goppollvegen 928 2634 FÅVANG 61.4144, 10.3478 153 / 61
Goppollvegen 941 2634 FÅVANG 61.4145, 10.3501 153 / 19
Goppollvegen 949 2634 FÅVANG 61.4156, 10.3498 153 / 8
Goppollvegen 951 2634 FÅVANG 61.4161, 10.3504 153 / 18
Goppollvegen 980 2634 FÅVANG 61.4176, 10.3506 140 / 17
Goppollvegen 1019 2634 FÅVANG 61.4210, 10.3561 165 / 31
Goppollvegen 1021 2634 FÅVANG 61.4213, 10.3572 158 / 5
Goppollvegen 1048 2634 FÅVANG 61.4232, 10.3597 140 / 12
Goppollvegen 1050 2634 FÅVANG 61.4231, 10.3600 140 / 10
Goppollvegen 1052 2634 FÅVANG 61.4227, 10.3604 140 / 24
Goppollvegen 1069 2634 FÅVANG 61.4213, 10.3616 158 / 27
Goppollvegen 1077 2634 FÅVANG 61.4212, 10.3630 158 / 6
Goppollvegen 1105 2634 FÅVANG 61.4197, 10.3685 137 / 24
Goppollvegen 1115 2634 FÅVANG 61.4194, 10.3700 137 / 12
Goppollvegen 1133 2634 FÅVANG 61.4187, 10.3734 158 / 2
Goppollvegen 1134 2634 FÅVANG 61.4198, 10.3726 139 / 31
Goppollvegen 1135 2634 FÅVANG 61.4196, 10.3727 165 / 41
Goppollvegen 1177 2634 FÅVANG 61.4184, 10.3794 134 / 8
Goppollvegen 1179 2634 FÅVANG 61.4182, 10.3805 134 / 22
Goppollvegen 1184 2634 FÅVANG 61.4191, 10.3806 164 / 13
Goppollvegen 1185 2634 FÅVANG 61.4188, 10.3810 165 / 19
Goppollvegen 1189 2634 FÅVANG 61.4185, 10.3819 149 / 15
Goppollvegen 1194 2634 FÅVANG 61.4204, 10.3819 137 / 29
Goppollvegen 1196 2634 FÅVANG 61.4208, 10.3819 137 / 46
Goppollvegen 1198 2634 FÅVANG 61.4213, 10.3818 137 / 25
Goppollvegen 1200 2634 FÅVANG 61.4214, 10.3813 137 / 57
Goppollvegen 1202 2634 FÅVANG 61.4217, 10.3808 132 / 47
Goppollvegen 1204 2634 FÅVANG 61.4218, 10.3818 137 / 33
Goppollvegen 1206 2634 FÅVANG 61.4210, 10.3826 137 / 20
Goppollvegen 1211 2634 FÅVANG 61.4203, 10.3840 135 / 1
Goppollvegen 1213 2634 FÅVANG 61.4208, 10.3842 135 / 1
Goppollvegen 1215 2634 FÅVANG 61.4206, 10.3854 137 / 48
Goppollvegen 1217 2634 FÅVANG 61.4204, 10.3856 137 / 31
Goppollvegen 1237 2634 FÅVANG 61.4205, 10.3883 137 / 30
Goppollvegen 1239 2634 FÅVANG 61.4201, 10.3894 137 / 3
Goppollvegen 1241 2634 FÅVANG 61.4204, 10.3888 137 / 3
Goppollvegen 1243 2634 FÅVANG 61.4203, 10.3885 137 / 3
Goppollvegen 1245 2634 FÅVANG 61.4204, 10.3882 137 / 3
Goppollvegen 1247 2634 FÅVANG 61.4204, 10.3908 137 / 26
Goppollvegen 1249 2634 FÅVANG 61.4192, 10.3913 137 / 18
Goppollvegen 1259 2634 FÅVANG 61.4209, 10.3928 137 / 40
Goppollvegen 1320 2634 FÅVANG 61.4203, 10.4033 135 / 7
Goppollvegen 1341 2634 FÅVANG 61.4192, 10.4058 165 / 53
Goppollvegen 1493 2634 FÅVANG 61.4193, 10.4346 140 / 33
Goppollvegen 1592 2634 FÅVANG 61.4198, 10.4519 145 / 1
Goppollvegen 1594 2634 FÅVANG 61.4198, 10.4525 145 / 1
Goppollvegen 1596 2634 FÅVANG 61.4198, 10.4531 145 / 10
Goppollvegen 1611 2634 FÅVANG 61.4181, 10.4572 145 / 5
Goppollvegen 1613 2634 FÅVANG 61.4179, 10.4571 145 / 5
Goppollvegen 1635 2634 FÅVANG 61.4172, 10.4597 152 / 8
Goppollvegen 1713 2634 FÅVANG 61.4164, 10.4735 165 / 15
Goppollvegen 1745 2634 FÅVANG 61.4171, 10.4810 155 / 3
Goppollvegen 1747 2634 FÅVANG 61.4170, 10.4805 155 / 3
Goppollvegen 1756 2634 FÅVANG 61.4187, 10.4823 160 / 15
Goppollvegen 1758 2634 FÅVANG 61.4187, 10.4834 160 / 16
Goppollvegen 1770 2634 FÅVANG 61.4191, 10.4845 160 / 17
Goppollvegen 1772 2634 FÅVANG 61.4195, 10.4841 160 / 18
Goppollvegen 1774 2634 FÅVANG 61.4198, 10.4830 160 / 19
Goppollvegen 1776 2634 FÅVANG 61.4197, 10.4815 160 / 20
Goppollvegen 1778 2634 FÅVANG 61.4202, 10.4882 160 / 21
Goppollvegen 1785 2634 FÅVANG 61.4180, 10.4870 160 / 13
Goppollvegen 1787 2634 FÅVANG 61.4182, 10.4885 160 / 12
Goppollvegen 1789 2634 FÅVANG 61.4177, 10.4884 160 / 14
Goppollvegen 1791 2634 FÅVANG 61.4185, 10.4895 160 / 9
Goppollvegen 1830 2634 FÅVANG 61.4197, 10.4971 194 / 1
Goppollvegen 1857 2634 FÅVANG 61.4183, 10.5015 194 / 1
Goppollvegen 1859 2634 FÅVANG 61.4176, 10.5020 148 / 6
Goppollvegen 1861 2634 FÅVANG 61.4179, 10.5032 148 / 6
Goppollvegen 1882 2634 FÅVANG 61.4218, 10.5025 194 / 1
Goppollvegen 1992 2634 FÅVANG 61.4323, 10.5060 194 / 1
Goppollvegen 1993 2634 FÅVANG 61.4294, 10.5254 194 / 1
Goppollvegen 1994 2634 FÅVANG 61.4323, 10.5064 194 / 1
Goppollvegen 1995 2634 FÅVANG 61.4303, 10.5244 194 / 1
Goppollvegen 2046 2634 FÅVANG 61.4339, 10.5133 194 / 1
Goppollvegen 2056 2634 FÅVANG 61.4348, 10.5121 194 / 1
Goppollvegen 2062 2634 FÅVANG 61.4353, 10.5129 194 / 1
Goppollvegen 2064 2634 FÅVANG 61.4353, 10.5123 194 / 1
Goppollvegen 2068 2634 FÅVANG 61.4367, 10.5078 144 / 1
Goppollvegen 2070 2634 FÅVANG 61.4368, 10.5074 194 / 1
Goppollvegen 2072 2634 FÅVANG 61.4358, 10.5023 194 / 1
Goppollvegen 2074 2634 FÅVANG 61.4353, 10.5001 194 / 1
Goppollvegen 2088 2634 FÅVANG 61.4383, 10.5138 194 / 1
Goppollvegen 2106 2634 FÅVANG 61.4392, 10.5153 194 / 1
Goppollvegen 2108 2634 FÅVANG 61.4393, 10.5152 194 / 1
Goppollvegen 2118 2634 FÅVANG 61.4402, 10.5156 194 / 1
Goppollvegen 2120 2634 FÅVANG 61.4395, 10.5106 194 / 1
Goppollvegen 2148 2634 FÅVANG 61.4432, 10.5152 194 / 1
Goppollvegen 2150 2634 FÅVANG 61.4451, 10.5183 194 / 1
Goppollvegen 2152 2634 FÅVANG 61.4467, 10.5169 194 / 1
Goppollvegen 2154 2634 FÅVANG 61.4465, 10.5171 194 / 1
Goppollvegen 2178 2634 FÅVANG 61.4448, 10.5214 194 / 1
Goppollvegen 2186 2634 FÅVANG 61.4457, 10.5220 162 / 1
Goppollvegen 2188 2634 FÅVANG 61.4456, 10.5228 162 / 1
Goppollvegen 2234 2634 FÅVANG 61.4468, 10.5317 194 / 1
Goppollvegen 2290 2634 FÅVANG 61.4474, 10.5419 194 / 1
Goppollvegen 2291 2634 FÅVANG 61.4465, 10.5428 164 / 3
Goppollvegen 2292 2634 FÅVANG 61.4476, 10.5417 194 / 1
Goppollvegen 2293 2634 FÅVANG 61.4478, 10.5483 194 / 1
Goppollvegen 2294 2634 FÅVANG 61.4492, 10.5405 194 / 1
Goppollvegen 2295 2634 FÅVANG 61.4477, 10.5485 194 / 1
Goppollvegen 2503 2634 FÅVANG 61.4623, 10.5608 194 / 1
Goppollvegen 2915 2634 FÅVANG 61.4630, 10.6042 194 / 1
Goppollvegen 3200 2634 FÅVANG 61.5042, 10.6402 197 / 1
Goppollvegen 3202 2634 FÅVANG 61.5041, 10.6398 197 / 1
Goppollvegen 3281 2634 FÅVANG 61.5098, 10.6508 197 / 1
Goppollvegen 3297 2634 FÅVANG 61.5095, 10.6580 197 / 1
Goppollvegen 3305 2634 FÅVANG 61.5056, 10.6612 197 / 1
Goppollvegen 3307 2634 FÅVANG 61.5122, 10.6531 197 / 1
Goppollvegen 3311 2634 FÅVANG 61.5129, 10.6547 197 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken