Korsmosvingen 39
2100 SKARNES

Korsmosvingen 39, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Korsmosvingen 39, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 84 / 193 i 0419
  • Grunnkrins: 103 KORSMO
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120402 Ulleren
  • Tettstad: Skarnes

Korsmosvingen

Korsmosvingen er ein veg i Sør-Odal kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 55.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Korsmosvingen 1 2100 SKARNES 60.2532, 11.6680 84 / 195
Korsmosvingen 3 2100 SKARNES 60.2532, 11.6680 84 / 195
Korsmosvingen 5 2100 SKARNES 60.2532, 11.6680 84 / 195
Korsmosvingen 7 2100 SKARNES 60.2533, 11.6683 84 / 195
Korsmosvingen 9 2100 SKARNES 60.2534, 11.6684 84 / 195
Korsmosvingen 10 2100 SKARNES 60.2538, 11.6679 84 / 194
Korsmosvingen 11 2100 SKARNES 60.2534, 11.6684 84 / 195
Korsmosvingen 12 2100 SKARNES 60.2539, 11.6679 84 / 194
Korsmosvingen 13 2100 SKARNES 60.2535, 11.6686 84 / 195
Korsmosvingen 14 2100 SKARNES 60.2540, 11.6679 84 / 194
Korsmosvingen 15 2100 SKARNES 60.2534, 11.6687 84 / 195
Korsmosvingen 16 2100 SKARNES 60.2540, 11.6679 84 / 194
Korsmosvingen 17 2100 SKARNES 60.2535, 11.6688 84 / 195
Korsmosvingen 18 2100 SKARNES 60.2541, 11.6679 84 / 194
Korsmosvingen 19 2100 SKARNES 60.2535, 11.6689 84 / 195
Korsmosvingen 20 2100 SKARNES 60.2542, 11.6679 84 / 194
Korsmosvingen 21 2100 SKARNES 60.2535, 11.6689 84 / 195
Korsmosvingen 22 2100 SKARNES 60.2545, 11.6680 84 / 193
Korsmosvingen 23 2100 SKARNES 60.2536, 11.6692 84 / 195
Korsmosvingen 24 2100 SKARNES 60.2545, 11.6680 84 / 193
Korsmosvingen 25 2100 SKARNES 60.2536, 11.6693 84 / 195
Korsmosvingen 26 2100 SKARNES 60.2546, 11.6680 84 / 193
Korsmosvingen 27 2100 SKARNES 60.2537, 11.6693 84 / 195
Korsmosvingen 28 2100 SKARNES 60.2547, 11.6681 84 / 193
Korsmosvingen 30 2100 SKARNES 60.2547, 11.6681 84 / 193
Korsmosvingen 32 2100 SKARNES 60.2547, 11.6681 84 / 193
Korsmosvingen 33 2100 SKARNES 60.2541, 11.6695 84 / 193
Korsmosvingen 34 2100 SKARNES 60.2546, 11.6685 84 / 193
Korsmosvingen 35 2100 SKARNES 60.2541, 11.6695 84 / 193
Korsmosvingen 36 2100 SKARNES 60.2546, 11.6685 84 / 193
Korsmosvingen 37 2100 SKARNES 60.2541, 11.6695 84 / 193
Korsmosvingen 38 2100 SKARNES 60.2547, 11.6685 84 / 193
Korsmosvingen 39 2100 SKARNES 60.2540, 11.6695 84 / 193
Korsmosvingen 41 2100 SKARNES 60.2540, 11.6695 84 / 193
Korsmosvingen 43 2100 SKARNES 60.2539, 11.6695 84 / 193
Korsmosvingen 45 2100 SKARNES 60.2546, 11.6697 84 / 193
Korsmosvingen 47 2100 SKARNES 60.2546, 11.6697 84 / 193
Korsmosvingen 49 2100 SKARNES 60.2545, 11.6697 84 / 193
Korsmosvingen 51 2100 SKARNES 60.2544, 11.6691 84 / 193
Korsmosvingen 53 2100 SKARNES 60.2544, 11.6691 84 / 193
Korsmosvingen 55 2100 SKARNES 60.2543, 11.6691 84 / 193

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken