Åsleet 4B
6456 SKÅLA

Åsleet 4B, 6456 SKÅLA er ei adresse i Molde.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsleet 4B, 6456 SKÅLA:

  • Postnummer: 6456 SKÅLA
  • Gards-/bruksnummer: 115 / 57 i 1502 Molde
  • Grunnkrins: 706 NESJE
  • Valkrins: 7 SKÅLA/BOLSØYA/KORTGARDEN
  • Kyrkjesogn: 8010206 Røvik og Veøy
  • Tettstad: Nesjestranda

Åsleet

Åsleet er ein veg i Molde kommune med 69 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 63.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsleet 1 6456 SKÅLA 62.6983, 7.4244 115 / 60
Åsleet 3 6456 SKÅLA 62.6982, 7.4237 115 / 13
Åsleet 4A 6456 SKÅLA 62.6987, 7.4233 115 / 57
Åsleet 4B 6456 SKÅLA 62.6987, 7.4232 115 / 57
Åsleet 4C 6456 SKÅLA 62.6987, 7.4231 115 / 57
Åsleet 5 6456 SKÅLA 62.6982, 7.4230 115 / 59
Åsleet 6 6456 SKÅLA 62.6986, 7.4227 115 / 56
Åsleet 7 6456 SKÅLA 62.6982, 7.4224 115 / 58
Åsleet 8 6456 SKÅLA 62.6986, 7.4222 115 / 55
Åsleet 9 6456 SKÅLA 62.6980, 7.4210 115 / 54
Åsleet 10 6456 SKÅLA 62.6985, 7.4212 115 / 36
Åsleet 11 6456 SKÅLA 62.6980, 7.4204 115 / 53
Åsleet 12 6456 SKÅLA 62.6984, 7.4207 115 / 35
Åsleet 13 6456 SKÅLA 62.6980, 7.4198 115 / 52
Åsleet 14 6456 SKÅLA 62.6984, 7.4201 115 / 34
Åsleet 15 6456 SKÅLA 62.6981, 7.4192 115 / 51
Åsleet 16A 6456 SKÅLA 62.6987, 7.4206 115 / 33
Åsleet 16B 6456 SKÅLA 62.6987, 7.4209 115 / 33
Åsleet 16C 6456 SKÅLA 62.6988, 7.4212 115 / 33
Åsleet 17 6456 SKÅLA 62.6979, 7.4192 115 / 50
Åsleet 18 6456 SKÅLA 62.6988, 7.4202 115 / 32
Åsleet 19 6456 SKÅLA 62.6978, 7.4187 115 / 49
Åsleet 20A 6456 SKÅLA 62.6987, 7.4199 115 / 31
Åsleet 20B 6456 SKÅLA 62.6987, 7.4197 115 / 31
Åsleet 21A 6456 SKÅLA 62.6981, 7.4186 115 / 48
Åsleet 21B 6456 SKÅLA 62.6980, 7.4184 115 / 74
Åsleet 22A 6456 SKÅLA 62.6986, 7.4194 115 / 30
Åsleet 22B 6456 SKÅLA 62.6986, 7.4191 115 / 30
Åsleet 22C 6456 SKÅLA 62.6986, 7.4189 115 / 29
Åsleet 23A 6456 SKÅLA 62.6980, 7.4180 115 / 47
Åsleet 23B 6456 SKÅLA 62.6980, 7.4179 115 / 75
Åsleet 24A 6456 SKÅLA 62.6985, 7.4194 115 / 30
Åsleet 24B 6456 SKÅLA 62.6984, 7.4191 115 / 30
Åsleet 25 6456 SKÅLA 62.6978, 7.4181 115 / 46
Åsleet 26A 6456 SKÅLA 62.6984, 7.4189 115 / 29
Åsleet 26B 6456 SKÅLA 62.6984, 7.4186 115 / 29
Åsleet 27A 6456 SKÅLA 62.6979, 7.4173 115 / 45
Åsleet 27B 6456 SKÅLA 62.6981, 7.4173 115 / 45
Åsleet 28A 6456 SKÅLA 62.6985, 7.4181 115 / 28
Åsleet 28B 6456 SKÅLA 62.6985, 7.4178 115 / 27
Åsleet 28C 6456 SKÅLA 62.6985, 7.4176 115 / 27
Åsleet 29A 6456 SKÅLA 62.6980, 7.4169 115 / 44
Åsleet 29B 6456 SKÅLA 62.6980, 7.4167 115 / 44
Åsleet 30A 6456 SKÅLA 62.6984, 7.4172 115 / 26
Åsleet 30B 6456 SKÅLA 62.6984, 7.4169 115 / 26
Åsleet 31 6456 SKÅLA 62.6977, 7.4168 115 / 43
Åsleet 32 6456 SKÅLA 62.6984, 7.4167 115 / 25
Åsleet 33 6456 SKÅLA 62.6977, 7.4163 115 / 42
Åsleet 34A 6456 SKÅLA 62.6984, 7.4163 115 / 24
Åsleet 34B 6456 SKÅLA 62.6984, 7.4160 115 / 24
Åsleet 35A 6456 SKÅLA 62.6979, 7.4162 115 / 41
Åsleet 35B 6456 SKÅLA 62.6979, 7.4161 115 / 41
Åsleet 36 6456 SKÅLA 62.6983, 7.4155 115 / 23
Åsleet 37 6456 SKÅLA 62.6979, 7.4157 115 / 40
Åsleet 38A 6456 SKÅLA 62.6982, 7.4153 115 / 22
Åsleet 38B 6456 SKÅLA 62.6982, 7.4150 115 / 22
Åsleet 39 6456 SKÅLA 62.6977, 7.4158 115 / 39
Åsleet 41 6456 SKÅLA 62.6976, 7.4152 115 / 38
Åsleet 43 6456 SKÅLA 62.6978, 7.4151 115 / 37
Åsleet 45 6456 SKÅLA 62.6974, 7.4141 115 / 93
Åsleet 47 6456 SKÅLA 62.6969, 7.4131 115 / 81
Åsleet 49 6456 SKÅLA 62.6969, 7.4121 115 / 92
Åsleet 51 6456 SKÅLA 62.6968, 7.4125 115 / 82
Åsleet 53 6456 SKÅLA 62.6967, 7.4121 115 / 83
Åsleet 55 6456 SKÅLA 62.6966, 7.4115 115 / 84
Åsleet 57 6456 SKÅLA 62.6965, 7.4110 115 / 85
Åsleet 59 6456 SKÅLA 62.6964, 7.4105 115 / 86
Åsleet 61 6456 SKÅLA 62.6963, 7.4101 115 / 88
Åsleet 63 6456 SKÅLA 62.6963, 7.4093 115 / 80

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken