Gamle Ranvikvegen 24
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Gamle Ranvikvegen 24, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL er ei adresse i Nesset.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamle Ranvikvegen 24, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL:

  • Postnummer: 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
  • Gards-/bruksnummer: 4 / 80 i 1543 Nesset
  • Grunnkrins: 101 RANVIK
  • Valkrins: 1 NORDSTRANDA
  • Kyrkjesogn: 8050201 Nesset
  • Tettstad:

Gamle Ranvikvegen

Gamle Ranvikvegen er ein veg i Nesset kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 54.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamle Ranvikvegen 10 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 62.7448, 7.7782 4 / 6
Gamle Ranvikvegen 16 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 62.7448, 7.7775 4 / 56
Gamle Ranvikvegen 17 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 62.7452, 7.7774 4 / 52
Gamle Ranvikvegen 18 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 62.7447, 7.7770 4 / 38
Gamle Ranvikvegen 19 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 62.7452, 7.7769 4 / 63
Gamle Ranvikvegen 20 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 62.7444, 7.7756 4 / 46
Gamle Ranvikvegen 22 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 62.7443, 7.7755 4 / 46
Gamle Ranvikvegen 24 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 62.7450, 7.7761 4 / 80
Gamle Ranvikvegen 52 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 62.7436, 7.7718 4 / 43
Gamle Ranvikvegen 54 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 62.7433, 7.7713 4 / 78

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken