Gudbrandslie 401A
2985 TYINKRYSSET

Gudbrandslie 401A, 2985 TYINKRYSSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gudbrandslie 401A, 2985 TYINKRYSSET:

  • Postnummer: 2985 TYINKRYSSET
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 368 i 0545
  • Grunnkrins: 112 ØVRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Gudbrandslie

Gudbrandslie er ein veg i Vang kommune med 195 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 635.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gudbrandslie 2 2985 TYINKRYSSET 61.1834, 8.2134 7 / 238
Gudbrandslie 4 2985 TYINKRYSSET 61.1837, 8.2140 7 / 242
Gudbrandslie 6 2985 TYINKRYSSET 61.1840, 8.2139 7 / 241
Gudbrandslie 8 2985 TYINKRYSSET 61.1841, 8.2130 7 / 240
Gudbrandslie 9 2985 TYINKRYSSET 61.1842, 8.2151 7 / 265
Gudbrandslie 10 2985 TYINKRYSSET 61.1837, 8.2130 7 / 239
Gudbrandslie 11 2985 TYINKRYSSET 61.1845, 8.2153 7 / 265
Gudbrandslie 12 2985 TYINKRYSSET 61.1845, 8.2165 7 / 266
Gudbrandslie 13 2985 TYINKRYSSET 61.1842, 8.2158 7 / 308
Gudbrandslie 14 2985 TYINKRYSSET 61.1842, 8.2171 7 / 267
Gudbrandslie 15 2985 TYINKRYSSET 61.1840, 8.2162 7 / 307
Gudbrandslie 16 2985 TYINKRYSSET 61.1837, 8.2173 7 / 268
Gudbrandslie 17 2985 TYINKRYSSET 61.1837, 8.2166 7 / 264
Gudbrandslie 20 2985 TYINKRYSSET 61.1836, 8.2157 7 / 306
Gudbrandslie 22 2985 TYINKRYSSET 61.1834, 8.2156 7 / 305
Gudbrandslie 24 2985 TYINKRYSSET 61.1831, 8.2155 7 / 261
Gudbrandslie 26 2985 TYINKRYSSET 61.1830, 8.2151 7 / 261
Gudbrandslie 28 2985 TYINKRYSSET 61.1827, 8.2149 7 / 304
Gudbrandslie 30 2985 TYINKRYSSET 61.1824, 8.2148 7 / 258
Gudbrandslie 31 2985 TYINKRYSSET 61.1828, 8.2142 7 / 256
Gudbrandslie 33 2985 TYINKRYSSET 61.1826, 8.2139 7 / 255
Gudbrandslie 35 2985 TYINKRYSSET 61.1822, 8.2140 7 / 254
Gudbrandslie 37 2985 TYINKRYSSET 61.1818, 8.2140 7 / 250
Gudbrandslie 39 2985 TYINKRYSSET 61.1815, 8.2139 7 / 249
Gudbrandslie 41 2985 TYINKRYSSET 61.1812, 8.2140 7 / 249
Gudbrandslie 43 2985 TYINKRYSSET 61.1813, 8.2146 7 / 270
Gudbrandslie 45 2985 TYINKRYSSET 61.1810, 8.2149 7 / 271
Gudbrandslie 47 2985 TYINKRYSSET 61.1807, 8.2149 7 / 271
Gudbrandslie 50 2985 TYINKRYSSET 61.1821, 8.2152 7 / 257
Gudbrandslie 52 2985 TYINKRYSSET 61.1824, 8.2156 7 / 303
Gudbrandslie 53 2985 TYINKRYSSET 61.1816, 8.2156 7 / 313
Gudbrandslie 54 2985 TYINKRYSSET 61.1827, 8.2158 7 / 259
Gudbrandslie 56 2985 TYINKRYSSET 61.1830, 8.2161 7 / 260
Gudbrandslie 57 2985 TYINKRYSSET 61.1819, 8.2160 7 / 312
Gudbrandslie 58 2985 TYINKRYSSET 61.1832, 8.2164 7 / 262
Gudbrandslie 60 2985 TYINKRYSSET 61.1831, 8.2168 7 / 262
Gudbrandslie 62 2985 TYINKRYSSET 61.1834, 8.2167 7 / 263
Gudbrandslie 63 2985 TYINKRYSSET 61.1829, 8.2171 7 / 309
Gudbrandslie 71 2985 TYINKRYSSET 61.1826, 8.2127 7 / 243
Gudbrandslie 72 2985 TYINKRYSSET 61.1824, 8.2134 7 / 253
Gudbrandslie 73 2985 TYINKRYSSET 61.1823, 8.2126 7 / 243
Gudbrandslie 74 2985 TYINKRYSSET 61.1821, 8.2132 7 / 252
Gudbrandslie 76 2985 TYINKRYSSET 61.1819, 8.2131 7 / 251
Gudbrandslie 77 2985 TYINKRYSSET 61.1820, 8.2123 7 / 244
Gudbrandslie 78 2985 TYINKRYSSET 61.1816, 8.2131 7 / 247
Gudbrandslie 79 2985 TYINKRYSSET 61.1817, 8.2123 7 / 245
Gudbrandslie 80 2985 TYINKRYSSET 61.1813, 8.2131 7 / 248
Gudbrandslie 90 2985 TYINKRYSSET 61.1800, 8.2118 7 / 275
Gudbrandslie 91 2985 TYINKRYSSET 61.1800, 8.2112 7 / 277
Gudbrandslie 93 2985 TYINKRYSSET 61.1796, 8.2108 7 / 278
Gudbrandslie 94 2985 TYINKRYSSET 61.1793, 8.2109 7 / 279
Gudbrandslie 95 2985 TYINKRYSSET 61.1798, 8.2105 7 / 278
Gudbrandslie 103 2985 TYINKRYSSET 61.1795, 8.2118 7 / 276
Gudbrandslie 107 2985 TYINKRYSSET 61.1782, 8.2115 6 / 284
Gudbrandslie 109 2985 TYINKRYSSET 61.1783, 8.2128 7 / 282
Gudbrandslie 110 2985 TYINKRYSSET 61.1798, 8.2130 7 / 317
Gudbrandslie 112 2985 TYINKRYSSET 61.1789, 8.2125 7 / 281
Gudbrandslie 113 2985 TYINKRYSSET 61.1789, 8.2134 7 / 283
Gudbrandslie 114 2985 TYINKRYSSET 61.1792, 8.2127 7 / 280
Gudbrandslie 115 2985 TYINKRYSSET 61.1787, 8.2138 7 / 283
Gudbrandslie 116 2985 TYINKRYSSET 61.1794, 8.2133 7 / 316
Gudbrandslie 117 2985 TYINKRYSSET 61.1790, 8.2140 7 / 284
Gudbrandslie 118 2985 TYINKRYSSET 61.1796, 8.2137 7 / 274
Gudbrandslie 121 2985 TYINKRYSSET 61.1793, 8.2144 7 / 285
Gudbrandslie 123 2985 TYINKRYSSET 61.1791, 8.2148 7 / 285
Gudbrandslie 130 2985 TYINKRYSSET 61.1804, 8.2159 7 / 294
Gudbrandslie 131 2985 TYINKRYSSET 61.1802, 8.2148 7 / 273
Gudbrandslie 132 2985 TYINKRYSSET 61.1807, 8.2164 7 / 295
Gudbrandslie 133 2985 TYINKRYSSET 61.1803, 8.2154 7 / 273
Gudbrandslie 134 2985 TYINKRYSSET 61.1811, 8.2166 7 / 318
Gudbrandslie 135 2985 TYINKRYSSET 61.1808, 8.2155 7 / 272
Gudbrandslie 136 2985 TYINKRYSSET 61.1810, 8.2167 7 / 318
Gudbrandslie 137 2985 TYINKRYSSET 61.1811, 8.2159 7 / 315
Gudbrandslie 138 2985 TYINKRYSSET 61.1813, 8.2169 7 / 296
Gudbrandslie 139 2985 TYINKRYSSET 61.1814, 8.2161 7 / 314
Gudbrandslie 140 2985 TYINKRYSSET 61.1815, 8.2172 7 / 297
Gudbrandslie 141 2985 TYINKRYSSET 61.1817, 8.2164 7 / 311
Gudbrandslie 142 2985 TYINKRYSSET 61.1818, 8.2175 7 / 298
Gudbrandslie 143 2985 TYINKRYSSET 61.1819, 8.2166 7 / 311
Gudbrandslie 144 2985 TYINKRYSSET 61.1821, 8.2175 7 / 299
Gudbrandslie 145 2985 TYINKRYSSET 61.1822, 8.2168 7 / 269
Gudbrandslie 146 2985 TYINKRYSSET 61.1821, 8.2180 7 / 299
Gudbrandslie 147 2985 TYINKRYSSET 61.1825, 8.2170 7 / 310
Gudbrandslie 148 2985 TYINKRYSSET 61.1824, 8.2180 7 / 300
Gudbrandslie 150 2985 TYINKRYSSET 61.1828, 8.2182 7 / 319
Gudbrandslie 160A 2985 TYINKRYSSET 61.1797, 8.2164 7 / 293
Gudbrandslie 160B 2985 TYINKRYSSET 61.1796, 8.2167 7 / 293
Gudbrandslie 161 2985 TYINKRYSSET 61.1796, 8.2156 7 / 286
Gudbrandslie 162 2985 TYINKRYSSET 61.1784, 8.2156 7 / 290
Gudbrandslie 164 2985 TYINKRYSSET 61.1782, 8.2150 7 / 289
Gudbrandslie 166 2985 TYINKRYSSET 61.1781, 8.2144 7 / 288
Gudbrandslie 168 2985 TYINKRYSSET 61.1778, 8.2141 7 / 287
Gudbrandslie 170 2985 TYINKRYSSET 61.1792, 8.2167 7 / 292
Gudbrandslie 171 2985 TYINKRYSSET 61.1788, 8.2162 7 / 291
Gudbrandslie 172 2985 TYINKRYSSET 61.1798, 8.2175 7 / 335
Gudbrandslie 173 2985 TYINKRYSSET 61.1791, 8.2175 7 / 341
Gudbrandslie 174 2985 TYINKRYSSET 61.1801, 8.2173 7 / 335
Gudbrandslie 175 2985 TYINKRYSSET 61.1794, 8.2178 7 / 340
Gudbrandslie 176 2985 TYINKRYSSET 61.1804, 8.2172 7 / 334
Gudbrandslie 178 2985 TYINKRYSSET 61.1808, 8.2172 7 / 333
Gudbrandslie 180 2985 TYINKRYSSET 61.1811, 8.2175 7 / 332
Gudbrandslie 182 2985 TYINKRYSSET 61.1813, 8.2179 7 / 331
Gudbrandslie 183 2985 TYINKRYSSET 61.1815, 8.2191 7 / 345
Gudbrandslie 184A 2985 TYINKRYSSET 61.1815, 8.2182 7 / 330
Gudbrandslie 184B 2985 TYINKRYSSET 61.1816, 8.2182 7 / 330
Gudbrandslie 184C 2985 TYINKRYSSET 61.1816, 8.2186 7 / 330
Gudbrandslie 185 2985 TYINKRYSSET 61.1818, 8.2194 7 / 344
Gudbrandslie 186 2985 TYINKRYSSET 61.1819, 8.2186 7 / 329
Gudbrandslie 188 2985 TYINKRYSSET 61.1823, 8.2189 7 / 328
Gudbrandslie 190 2985 TYINKRYSSET 61.1811, 8.2191 7 / 346
Gudbrandslie 191 2985 TYINKRYSSET 61.1810, 8.2183 7 / 336
Gudbrandslie 192 2985 TYINKRYSSET 61.1808, 8.2191 7 / 347
Gudbrandslie 193 2985 TYINKRYSSET 61.1807, 8.2182 7 / 336
Gudbrandslie 194 2985 TYINKRYSSET 61.1804, 8.2191 7 / 348
Gudbrandslie 195 2985 TYINKRYSSET 61.1805, 8.2182 7 / 337
Gudbrandslie 196 2985 TYINKRYSSET 61.1801, 8.2192 7 / 349
Gudbrandslie 197 2985 TYINKRYSSET 61.1801, 8.2182 7 / 338
Gudbrandslie 198 2985 TYINKRYSSET 61.1798, 8.2191 7 / 350
Gudbrandslie 199 2985 TYINKRYSSET 61.1798, 8.2182 7 / 339
Gudbrandslie 200 2985 TYINKRYSSET 61.1785, 8.2173 7 / 342
Gudbrandslie 201A 2985 TYINKRYSSET 61.1781, 8.2189 7 / 354
Gudbrandslie 201B 2985 TYINKRYSSET 61.1783, 8.2187 7 / 354
Gudbrandslie 202 2985 TYINKRYSSET 61.1784, 8.2180 7 / 343
Gudbrandslie 203 2985 TYINKRYSSET 61.1786, 8.2189 7 / 353
Gudbrandslie 204 2985 TYINKRYSSET 61.1787, 8.2180 7 / 343
Gudbrandslie 205 2985 TYINKRYSSET 61.1790, 8.2187 7 / 352
Gudbrandslie 206 2985 TYINKRYSSET 61.1789, 8.2180 7 / 341
Gudbrandslie 207 2985 TYINKRYSSET 61.1793, 8.2189 7 / 351
Gudbrandslie 208 2985 TYINKRYSSET 61.1793, 8.2183 7 / 340
Gudbrandslie 301 2985 TYINKRYSSET 61.1774, 8.2172 7 / 402
Gudbrandslie 400A 2985 TYINKRYSSET 61.1782, 8.2197 7 / 363
Gudbrandslie 400B 2985 TYINKRYSSET 61.1781, 8.2200 7 / 363
Gudbrandslie 401A 2985 TYINKRYSSET 61.1784, 8.2205 7 / 368
Gudbrandslie 401B 2985 TYINKRYSSET 61.1787, 8.2209 7 / 368
Gudbrandslie 402 2985 TYINKRYSSET 61.1786, 8.2196 7 / 362
Gudbrandslie 404 2985 TYINKRYSSET 61.1789, 8.2196 7 / 361
Gudbrandslie 405 2985 TYINKRYSSET 61.1789, 8.2209 7 / 367
Gudbrandslie 406 2985 TYINKRYSSET 61.1792, 8.2198 7 / 360
Gudbrandslie 408 2985 TYINKRYSSET 61.1797, 8.2200 7 / 359
Gudbrandslie 409 2985 TYINKRYSSET 61.1793, 8.2207 7 / 366
Gudbrandslie 410 2985 TYINKRYSSET 61.1801, 8.2201 7 / 358
Gudbrandslie 411 2985 TYINKRYSSET 61.1798, 8.2215 7 / 370
Gudbrandslie 412 2985 TYINKRYSSET 61.1805, 8.2201 7 / 357
Gudbrandslie 414 2985 TYINKRYSSET 61.1808, 8.2200 7 / 356
Gudbrandslie 415 2985 TYINKRYSSET 61.1803, 8.2215 7 / 369
Gudbrandslie 416 2985 TYINKRYSSET 61.1812, 8.2200 7 / 355
Gudbrandslie 417 2985 TYINKRYSSET 61.1801, 8.2209 7 / 365
Gudbrandslie 419 2985 TYINKRYSSET 61.1806, 8.2209 7 / 364
Gudbrandslie 501 2985 TYINKRYSSET 61.1787, 8.2221 7 / 374
Gudbrandslie 502A 2985 TYINKRYSSET 61.1789, 8.2214 7 / 372
Gudbrandslie 502B 2985 TYINKRYSSET 61.1791, 8.2215 7 / 372
Gudbrandslie 503 2985 TYINKRYSSET 61.1790, 8.2227 7 / 375
Gudbrandslie 504 2985 TYINKRYSSET 61.1794, 8.2214 7 / 371
Gudbrandslie 505 2985 TYINKRYSSET 61.1787, 8.2227 7 / 376
Gudbrandslie 506 2985 TYINKRYSSET 61.1794, 8.2219 7 / 371
Gudbrandslie 507A 2985 TYINKRYSSET 61.1788, 8.2238 7 / 378
Gudbrandslie 507B 2985 TYINKRYSSET 61.1788, 8.2234 7 / 378
Gudbrandslie 509 2985 TYINKRYSSET 61.1791, 8.2236 7 / 377
Gudbrandslie 510A 2985 TYINKRYSSET 61.1798, 8.2229 7 / 373
Gudbrandslie 510B 2985 TYINKRYSSET 61.1800, 8.2229 7 / 373
Gudbrandslie 510C 2985 TYINKRYSSET 61.1798, 8.2224 7 / 373
Gudbrandslie 511 2985 TYINKRYSSET 61.1792, 8.2248 7 / 379
Gudbrandslie 512 2985 TYINKRYSSET 61.1799, 8.2235 7 / 380
Gudbrandslie 514 2985 TYINKRYSSET 61.1799, 8.2241 7 / 381
Gudbrandslie 515 2985 TYINKRYSSET 61.1793, 8.2255 7 / 384
Gudbrandslie 516 2985 TYINKRYSSET 61.1799, 8.2247 7 / 382
Gudbrandslie 517 2985 TYINKRYSSET 61.1793, 8.2263 7 / 385
Gudbrandslie 518 2985 TYINKRYSSET 61.1798, 8.2254 7 / 383
Gudbrandslie 522 2985 TYINKRYSSET 61.1798, 8.2266 7 / 386
Gudbrandslie 530 2985 TYINKRYSSET 61.1801, 8.2283 7 / 4
Gudbrandslie 601 2985 TYINKRYSSET 61.1768, 8.2158 7 / 387
Gudbrandslie 603 2985 TYINKRYSSET 61.1766, 8.2163 7 / 388
Gudbrandslie 605A 2985 TYINKRYSSET 61.1765, 8.2170 7 / 389
Gudbrandslie 605B 2985 TYINKRYSSET 61.1764, 8.2172 7 / 389
Gudbrandslie 607 2985 TYINKRYSSET 61.1762, 8.2176 7 / 390
Gudbrandslie 609 2985 TYINKRYSSET 61.1760, 8.2181 7 / 391
Gudbrandslie 610 2985 TYINKRYSSET 61.1764, 8.2185 7 / 393
Gudbrandslie 611 2985 TYINKRYSSET 61.1758, 8.2188 7 / 392
Gudbrandslie 612 2985 TYINKRYSSET 61.1762, 8.2189 7 / 394
Gudbrandslie 614 2985 TYINKRYSSET 61.1763, 8.2194 7 / 394
Gudbrandslie 621 2985 TYINKRYSSET 61.1767, 8.2146 6 / 347
Gudbrandslie 622 2985 TYINKRYSSET 61.1766, 8.2155 6 / 355
Gudbrandslie 623 2985 TYINKRYSSET 61.1765, 8.2147 6 / 348
Gudbrandslie 624 2985 TYINKRYSSET 61.1764, 8.2157 6 / 355
Gudbrandslie 625 2985 TYINKRYSSET 61.1762, 8.2148 6 / 349
Gudbrandslie 626 2985 TYINKRYSSET 61.1762, 8.2163 6 / 356
Gudbrandslie 627 2985 TYINKRYSSET 61.1760, 8.2154 6 / 350
Gudbrandslie 628 2985 TYINKRYSSET 61.1760, 8.2169 6 / 357
Gudbrandslie 629 2985 TYINKRYSSET 61.1757, 8.2160 6 / 351
Gudbrandslie 630 2985 TYINKRYSSET 61.1757, 8.2174 6 / 358
Gudbrandslie 631 2985 TYINKRYSSET 61.1756, 8.2167 6 / 352
Gudbrandslie 632 2985 TYINKRYSSET 61.1756, 8.2180 6 / 359
Gudbrandslie 633 2985 TYINKRYSSET 61.1752, 8.2174 6 / 353
Gudbrandslie 634 2985 TYINKRYSSET 61.1754, 8.2186 6 / 360
Gudbrandslie 635 2985 TYINKRYSSET 61.1751, 8.2181 6 / 354

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken