Eide 76
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Eide 76, 5281 VALESTRANDSFOSSEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Eide 76, 5281 VALESTRANDSFOSSEN:

  • Postnummer: 5281 VALESTRANDSFOSSEN
  • Gards-/bruksnummer: 136 / 100 i 1253
  • Grunnkrins: 303 VALESTRANDSFOSSEN
  • Valkrins: 3 VALESTRAND
  • Kyrkjesogn: 7040605 Hamre
  • Tettstad: Valestrandfossen

Eide

Eide er ein veg i Osterøy kommune med 58 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 97.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eide 2 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5060, 5.4258 136 / 56
Eide 4 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5059, 5.4257 136 / 56
Eide 6 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5066, 5.4237 136 / 76
Eide 8 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5065, 5.4241 136 / 64
Eide 10 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5064, 5.4244 136 / 62
Eide 12 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5062, 5.4248 136 / 61
Eide 14 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5063, 5.4249 136 / 61
Eide 16 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5063, 5.4253 136 / 60
Eide 17 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5064, 5.4260 136 / 59
Eide 18 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5064, 5.4251 136 / 75
Eide 20 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5065, 5.4247 136 / 63
Eide 23 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5070, 5.4246 136 / 36
Eide 24 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5068, 5.4240 136 / 66
Eide 25 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5072, 5.4242 136 / 49
Eide 26 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5068, 5.4241 136 / 66
Eide 27 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5073, 5.4238 136 / 50
Eide 28 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5068, 5.4235 136 / 67
Eide 29 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5072, 5.4233 136 / 78
Eide 30 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5069, 5.4230 136 / 68
Eide 31 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5073, 5.4231 136 / 73
Eide 32 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5070, 5.4227 136 / 69
Eide 36 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5072, 5.4224 136 / 77
Eide 38 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5074, 5.4220 136 / 70
Eide 40 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5077, 5.4223 136 / 71
Eide 41 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5074, 5.4244 136 / 51
Eide 42 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5077, 5.4238 136 / 81
Eide 43 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5077, 5.4248 136 / 52
Eide 44 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5079, 5.4241 136 / 80
Eide 45 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5079, 5.4249 136 / 85
Eide 46 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5083, 5.4245 136 / 79
Eide 47 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5082, 5.4250 136 / 86
Eide 48 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5081, 5.4242 136 / 84
Eide 50 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5081, 5.4244 136 / 84
Eide 52 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5079, 5.4235 136 / 82
Eide 54 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5083, 5.4235 136 / 110
Eide 56 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5080, 5.4224 136 / 104
Eide 58 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5081, 5.4225 136 / 104
Eide 60 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5082, 5.4226 136 / 104
Eide 62 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5080, 5.4226 136 / 104
Eide 64 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5080, 5.4227 136 / 104
Eide 66 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5081, 5.4227 136 / 104
Eide 68 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5077, 5.4217 136 / 125
Eide 70 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5078, 5.4218 136 / 125
Eide 72 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5077, 5.4216 136 / 125
Eide 74 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5078, 5.4217 136 / 125
Eide 76 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5082, 5.4221 136 / 100
Eide 78 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5085, 5.4224 136 / 109
Eide 79 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5090, 5.4221 136 / 116
Eide 80 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5085, 5.4225 136 / 109
Eide 81 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5087, 5.4221 136 / 103
Eide 83 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5087, 5.4221 136 / 103
Eide 85 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5086, 5.4219 136 / 102
Eide 86 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5082, 5.4220 136 / 100
Eide 87 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5086, 5.4219 136 / 102
Eide 89 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5084, 5.4219 136 / 101
Eide 91 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5084, 5.4217 136 / 101
Eide 95 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5081, 5.4212 136 / 122
Eide 97 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5080, 5.4211 136 / 122

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken