Krossneset 13
5918 FREKHAUG

Krossneset 13, 5918 FREKHAUG er ei adresse i Meland.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Krossneset 13, 5918 FREKHAUG:

  • Postnummer: 5918 FREKHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 143 i 1256 Meland
  • Grunnkrins: 204 FLATØY
  • Valkrins: 12 FLATØY
  • Kyrkjesogn: 7070601 Meland
  • Tettstad: Krossneset

Krossneset

Krossneset er ein veg i Meland kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Krossneset 2 5918 FREKHAUG 60.5312, 5.2564 1 / 2
Krossneset 7 5918 FREKHAUG 60.5303, 5.2532 1 / 134
Krossneset 9 5918 FREKHAUG 60.5307, 5.2544 1 / 160
Krossneset 10 5918 FREKHAUG 60.5303, 5.2570 1 / 234
Krossneset 11 5918 FREKHAUG 60.5304, 5.2541 1 / 323
Krossneset 13 5918 FREKHAUG 60.5301, 5.2539 1 / 143
Krossneset 14 5918 FREKHAUG 60.5302, 5.2564 1 / 156
Krossneset 16 5918 FREKHAUG 60.5304, 5.2561 1 / 56
Krossneset 20 5918 FREKHAUG 60.5309, 5.2556 1 / 233
Krossneset 22 5918 FREKHAUG 60.5306, 5.2551 1 / 266
Krossneset 24 5918 FREKHAUG 60.5301, 5.2557 1 / 159
Krossneset 28 5918 FREKHAUG 60.5302, 5.2552 1 / 66
Krossneset 30 5918 FREKHAUG 60.5302, 5.2548 1 / 302

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken