Osterfjordvegen 150
5918 FREKHAUG

Osterfjordvegen 150, 5918 FREKHAUG er ei adresse i Meland.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Osterfjordvegen 150, 5918 FREKHAUG:

  • Postnummer: 5918 FREKHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 347 i 1256 Meland
  • Grunnkrins: 204 FLATØY
  • Valkrins: 12 FLATØY
  • Kyrkjesogn: 7070601 Meland
  • Tettstad:

Osterfjordvegen

Osterfjordvegen er ein veg i Meland kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 150 til 150.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Osterfjordvegen 150 5918 FREKHAUG 60.5426, 5.2632 1 / 347

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken