Aunvegen 39
7777 NORD-STATLAND

Aunvegen 39, 7777 NORD-STATLAND er ei adresse i Namdalseid.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Aunvegen 39, 7777 NORD-STATLAND:

  • Postnummer: 7777 NORD-STATLAND
  • Gards-/bruksnummer: 179 / 12 i 5040 Namdalseid
  • Grunnkrins: 108 BUVIK
  • Valkrins: 4 BUVIK
  • Kyrkjesogn: 9100403 Statland
  • Tettstad:

Aunvegen

Aunvegen er ein veg i Namdalseid kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 146.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Aunvegen 12 7777 NORD-STATLAND 64.4231, 11.1908 179 / 6
Aunvegen 14 7777 NORD-STATLAND 64.4230, 11.1908 179 / 6
Aunvegen 37 7777 NORD-STATLAND 64.4220, 11.1945 179 / 13
Aunvegen 39 7777 NORD-STATLAND 64.4217, 11.1942 179 / 12
Aunvegen 50 7777 NORD-STATLAND 64.4207, 11.1926 179 / 7
Aunvegen 111 7777 NORD-STATLAND 64.4152, 11.1960 179 / 2
Aunvegen 133 7777 NORD-STATLAND 64.4131, 11.1965 179 / 3
Aunvegen 145 7777 NORD-STATLAND 64.4121, 11.1955 179 / 1
Aunvegen 146 7777 NORD-STATLAND 64.4118, 11.1950 179 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken