Ladeveien 9
1397 NESØYA

Ladeveien 9, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ladeveien 9, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 165 i 0220
  • Grunnkrins: 105 BRØNNØYA
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad:

Ladeveien

Ladeveien er ein veg i Asker kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ladeveien 1 1397 NESØYA 59.8575, 10.5448 41 / 243
Ladeveien 2 1397 NESØYA 59.8569, 10.5459 41 / 223
Ladeveien 3 1397 NESØYA 59.8574, 10.5443 41 / 241
Ladeveien 4 1397 NESØYA 59.8565, 10.5450 41 / 249
Ladeveien 5 1397 NESØYA 59.8572, 10.5436 41 / 242
Ladeveien 6 1397 NESØYA 59.8563, 10.5444 41 / 250
Ladeveien 7 1397 NESØYA 59.8568, 10.5430 41 / 164
Ladeveien 8 1397 NESØYA 59.8561, 10.5437 41 / 151
Ladeveien 9 1397 NESØYA 59.8566, 10.5423 41 / 165
Ladeveien 10 1397 NESØYA 59.8560, 10.5424 41 / 149
Ladeveien 11 1397 NESØYA 59.8563, 10.5414 41 / 166
Ladeveien 12 1397 NESØYA 59.8556, 10.5418 41 / 342
Ladeveien 13 1397 NESØYA 59.8560, 10.5403 41 / 396
Ladeveien 14 1397 NESØYA 59.8552, 10.5413 41 / 308
Ladeveien 16 1397 NESØYA 59.8553, 10.5408 41 / 404

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken