Bromstadtrøa 81
7540 KLÆBU

Bromstadtrøa 81, 7540 KLÆBU er ei adresse i Klæbu.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bromstadtrøa 81, 7540 KLÆBU:

  • Postnummer: 7540 KLÆBU
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 15 i 5030 Klæbu
  • Grunnkrins: 107 TULLUAN
  • Valkrins: 4 TULLUAN
  • Kyrkjesogn: 9030601 Klæbu
  • Tettstad:

Bromstadtrøa

Bromstadtrøa er ein veg i Klæbu kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 83.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bromstadtrøa 2 7540 KLÆBU 63.2885, 10.4354 37 / 23
Bromstadtrøa 4 7540 KLÆBU 63.2886, 10.4349 37 / 43
Bromstadtrøa 25 7540 KLÆBU 63.2898, 10.4300 37 / 35
Bromstadtrøa 27 7540 KLÆBU 63.2899, 10.4290 37 / 4
Bromstadtrøa 29 7540 KLÆBU 63.2899, 10.4284 37 / 4
Bromstadtrøa 31 7540 KLÆBU 63.2893, 10.4306 37 / 42
Bromstadtrøa 34 7540 KLÆBU 63.2890, 10.4299 37 / 50
Bromstadtrøa 36 7540 KLÆBU 63.2886, 10.4296 37 / 45
Bromstadtrøa 68 7540 KLÆBU 63.2883, 10.4242 38 / 3
Bromstadtrøa 79 7540 KLÆBU 63.2879, 10.4226 38 / 15
Bromstadtrøa 81 7540 KLÆBU 63.2878, 10.4225 38 / 15
Bromstadtrøa 83 7540 KLÆBU 63.2874, 10.4223 38 / 14

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken