Lundestadveien 9D
1712 GRÅLUM

Lundestadveien 9D, 1712 GRÅLUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lundestadveien 9D, 1712 GRÅLUM:

  • Postnummer: 1712 GRÅLUM
  • Gards-/bruksnummer: 2071 / 3 i 0105
  • Grunnkrins: 2309 BJØRNSTAD
  • Valkrins: 21 GRÅLUM
  • Kyrkjesogn: 2020401 Tune
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Lundestadveien

Lundestadveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 186.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lundestadveien 9A 1712 GRÅLUM 59.2978, 11.0399 2071 / 3
Lundestadveien 9B 1712 GRÅLUM 59.2978, 11.0399 2071 / 3
Lundestadveien 9C 1712 GRÅLUM 59.2977, 11.0399 2071 / 3
Lundestadveien 9D 1712 GRÅLUM 59.2977, 11.0399 2071 / 3
Lundestadveien 106 1712 GRÅLUM 59.2979, 11.0244 2070 / 24
Lundestadveien 126 1712 GRÅLUM 59.2994, 11.0213 2070 / 13
Lundestadveien 134 1712 GRÅLUM 59.2989, 11.0202 2069 / 10
Lundestadveien 136 1712 GRÅLUM 59.2991, 11.0198 2069 / 29
Lundestadveien 170 1712 GRÅLUM 59.2981, 11.0122 2067 / 2
Lundestadveien 172 1712 GRÅLUM 59.2979, 11.0113 2067 / 2
Lundestadveien 186 1712 GRÅLUM 59.2965, 11.0135 2067 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken