Soltoppen 2B
1719 GREÅKER

Soltoppen 2B, 1719 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Soltoppen 2B, 1719 GREÅKER:

  • Postnummer: 1719 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2074 / 246 i 0105
  • Grunnkrins: 2407 OPSTAD
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Soltoppen

Soltoppen er ein veg i Sarpsborg kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Soltoppen 1A 1719 GREÅKER 59.2827, 11.0328 2074 / 235
Soltoppen 1B 1719 GREÅKER 59.2828, 11.0333 2074 / 234
Soltoppen 2A 1719 GREÅKER 59.2827, 11.0338 2074 / 246
Soltoppen 2B 1719 GREÅKER 59.2828, 11.0338 2074 / 246
Soltoppen 3 1719 GREÅKER 59.2830, 11.0331 2074 / 221
Soltoppen 4 1719 GREÅKER 59.2830, 11.0337 2074 / 222
Soltoppen 5 1719 GREÅKER 59.2833, 11.0326 2074 / 250
Soltoppen 5A 1719 GREÅKER 59.2832, 11.0318 2074 / 388
Soltoppen 6 1719 GREÅKER 59.2832, 11.0337 2074 / 223
Soltoppen 7 1719 GREÅKER 59.2836, 11.0331 2074 / 217
Soltoppen 8 1719 GREÅKER 59.2836, 11.0338 2074 / 218
Soltoppen 9 1719 GREÅKER 59.2839, 11.0331 2074 / 216
Soltoppen 11 1719 GREÅKER 59.2841, 11.0333 2074 / 396

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken