Brubakken 17
6456 SKÅLA

Brubakken 17, 6456 SKÅLA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brubakken 17, 6456 SKÅLA:

  • Postnummer: 6456 SKÅLA
  • Gards-/bruksnummer: 15 / 181 i 1502
  • Grunnkrins: 704 GEITNES
  • Valkrins: 7 SKÅLA/BOLSØYA/KORTGARDEN
  • Kyrkjesogn: 8010206 Røvik og Veøy
  • Tettstad:

Brubakken

Brubakken er ein veg i Molde kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brubakken 3 6456 SKÅLA 62.7199, 7.4271 16 / 40
Brubakken 6 6456 SKÅLA 62.7202, 7.4289 16 / 16
Brubakken 7 6456 SKÅLA 62.7203, 7.4266 15 / 107
Brubakken 8 6456 SKÅLA 62.7203, 7.4278 16 / 4
Brubakken 9 6456 SKÅLA 62.7205, 7.4263 15 / 30
Brubakken 12 6456 SKÅLA 62.7210, 7.4280 15 / 17
Brubakken 13 6456 SKÅLA 62.7210, 7.4270 15 / 16
Brubakken 14 6456 SKÅLA 62.7207, 7.4291 15 / 10
Brubakken 16 6456 SKÅLA 62.7211, 7.4290 15 / 10
Brubakken 17 6456 SKÅLA 62.7216, 7.4284 15 / 181
Brubakken 19 6456 SKÅLA 62.7217, 7.4286 15 / 182
Brubakken 21 6456 SKÅLA 62.7217, 7.4290 15 / 183
Brubakken 23 6456 SKÅLA 62.7218, 7.4292 15 / 27

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken