Stenhoggerveien 2B
1718 GREÅKER

Stenhoggerveien 2B, 1718 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stenhoggerveien 2B, 1718 GREÅKER:

  • Postnummer: 1718 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2075 / 201 i 0105
  • Grunnkrins: 2404 GREÅKERDALEN
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Stenhoggerveien

Stenhoggerveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stenhoggerveien 1 1718 GREÅKER 59.2708, 11.0435 2075 / 77
Stenhoggerveien 2A 1718 GREÅKER 59.2710, 11.0434 2075 / 201
Stenhoggerveien 2B 1718 GREÅKER 59.2711, 11.0435 2075 / 201
Stenhoggerveien 3 1718 GREÅKER 59.2709, 11.0429 2075 / 265
Stenhoggerveien 4 1718 GREÅKER 59.2713, 11.0427 2075 / 264
Stenhoggerveien 5 1718 GREÅKER 59.2709, 11.0425 2075 / 267
Stenhoggerveien 6 1718 GREÅKER 59.2714, 11.0424 2075 / 266
Stenhoggerveien 7 1718 GREÅKER 59.2710, 11.0421 2075 / 268
Stenhoggerveien 8 1718 GREÅKER 59.2715, 11.0421 2075 / 270
Stenhoggerveien 9 1718 GREÅKER 59.2711, 11.0419 2075 / 269

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken